Višňová

0 0 0

Změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Višňová – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Višňová dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Višňová.

Změna byla vydána dne 17. 2. 2009, účinnosti nabyla dne 5. 3. 2009.

Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Změna je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na MÚ Příbram, Stavebním úřadu, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na OÚ Višňová, 262 61 Višňová 153

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.


Územní plán Višňová – oznámení údajů o vydaném územním plánu 

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Višňová (UP).

Tento UP nabyl účinnosti dne 04.01.2017.

Projektantem ÚP je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Územní plán je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Višňová
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování (úřad územního plánování)
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, odd. územního řízení

Doklady o pořízení UP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 

 Počet zobrazení: 6830 | Aktualizováno: 27. 06. 2016