Volenice

0 0 0

 

 
ÚZEMNÍ PLÁN VOLENICE
 
MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Volenice (ÚP). Tento ÚP je účinný ke dni 19.01.2019. Projektantem ÚP je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

ÚP je k nahlédnutí na těchto místech: 1/ Obecní úřad Volenice, 2/ MěÚ Březnice, Stavební úřad, 3/ MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, 4/ KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 5/ www.pribram.eu (níže).

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
 
ÚP Volenice - textová část
ÚP Volenice - koordinační výkres


Počet zobrazení: 5853 | Aktualizováno: 24. 12. 2009