Architekt města

0 0 0

Architekt města

Ing. arch. Jaroslav Malý

Zajišťuje konzultační služby pro občany, stavebníky a projektanty staveb na území města
(katastrální území Brod, Bytíz, Březové Hory, Kozičín, Lazec, Orlov, Příbram, Zavržice, Zdaboř, Žežice a městské části Jerusalem, Jesenice)
v rámci projektové přípravy a architektonické tvorby návrhů nových objektů a zařízení, stavebních úprav stávajících objektů (nástavba, přístavba) z pohledu architektonické kvality navrhovaného řešení, urbanistických souvislostí ve vazbě na umístění stavby.

DOPORUČENÍ.
Pana architekta je možné kontaktovat telefonicky nebo e-mailem před podáním žádosti na stavební úřad (ve fázi studie, návrhu projektu). Je vhodné si osobní konzultaci domluvit předem.

Žádosti o posouzení záměrů staveb je možné zaslat rovněž paní Libuši Hálové, která agendu administruje.

 Počet zobrazení: 4193 | Aktualizováno: 17. 03. 2017