Návrh na kolaudaci stavby (organizace)

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Odbor Stavební úřad a územní plánování MěÚ Příbram,
na adrese - Na Příkopech 105, Příbram I, 261 01 Příbram 1
1. patro (vpravo a vlevo v přední části budovy).

Základní informace:
Návrh na kolaudaci stavby se podává pro stavby povolené do 31.12.2006.

Další potřebné doklady, informace, apod.:
Vyplněná žádost + další doklady uvedené ve formuláři žádosti

Formulář je k dispozici: na stavebním úřadu, Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro
nebo ke stažení zde: kolaudace (organizace) - tiskopis

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon.

Související právní předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde získáte další informace:
Na stránkách stavebního úřadu - zde nebo na telefonních číslech 318 402 461 - 471

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Petr Nováček - referent stavebního úřadu

 

Odbor životního prostředí

Odbor silničního hospodářství a investic
Žádost o kolaudaci stavby komunikace - formulářePočet zobrazení: 5265 | Aktualizováno: 29. 09. 2013