Chytrá Příbram II

0 0 0

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Název projektu Chytrá Příbram II
Operační program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Stručný popis projektu

Projekt si klade za cíl podpořit město Příbram v oblasti zvýšení kvality strategického řízení za využití moderních přístupů z oblasti veřejné správy. V návaznosti na realizované projekty města Příbrami je jeho těžištěm klíčová aktivita tvorby a implementace Strategie rozvoje Městského úřadu Příbram a doplnění vybraných pasportů, analytických dokumentů a databází, které poskytnou kvalitní podklady pro rozhodování o rozvojových aktivitách města.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 5.157.525,00 Kč
  • způsobilé výdaje
5.157.525,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPZ 4.899.648,75 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů 257.876,25 Kč
Termín realizace 09/2020 - 08/2022

 

Dokumenty vytvořené v rámci projektu

 

Pasport nemovitostí

 

Strategie rozvoje úřadu

Analýza komunikace

Analýza řízení úřadu

Návrhová část

 

 

 Počet zobrazení: 1003 | Aktualizováno: 08. 04. 2021