Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Rekonstrukce a revitalizace náměstí 17. listopadu v Příbrami

Plakát - slavn. otevření nám. 17.listopadu (733.31 kB)

Název projektu Rekonstrukce a revitalizace nám. 17. listopadu v Příbrami
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu Cílem projektu byla rekonstrukce vozovek a chodníků na nám. 17. listopadu a v ulici Edvarda Beneše, revitalizace vnitrobloků Ve dvoře, úprava a rozšíření parkovacích ploch. V rámci projektu byla provedena úprava zeleně, její rozšíření osázením dřevin a osetím ploch. Součástí projektu byla rekonstrukce veřejného osvětlení a osazení nových svítidel.
Celkové výdaje na realizaci projektu 36.464.806,00 Kč
  • způsobilé výdaje
35.535.872,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
928.934,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 30.205.491,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 6.259.315,00 Kč
Termín realizace 03/2012 - 09/2012

Zprávy v tisku

Fotodokumentace

Publicita v době udržitelnostiPočet zobrazení: 3988 | Aktualizováno: 23. 06. 2014