Revitalizace území - Okolí Kulturního domu a 2. polikliniky

0 0 0

Logo Integrovaného operačního programu

Název projektu Revitalizace území - okolí Kulturního domu a 2. polikliniky
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu Cílem projektu byla rekonstrukce vozovek v ulicích Politických vězňů, Edvarda Beneše, Legionářů, Antonína Dvořáka a na třídě Osvobození, revitalizace vnitrobloků „Velký kotel“, nám. Fr. Kučery a okolí 2. polikliniky, úprava a rozšíření parkovacích ploch a rekonstrukce chodníků. V rámci projektu byla provedena úprava zeleně, její rozšíření osázením dřevin a osetím ploch a rovněž byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení s osazením nových svítidel.
Celkové výdaje na realizaci projektu 21.412.110,40 Kč
  • způsobilé výdaje
21.412.110,40 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 18.200.293,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 3.211.817,40 Kč
Termín realizace 10/2010 - 05/2011

Zprávy v tisku

Fotodokumentace



Počet zobrazení: 5030 | Aktualizováno: 23. 06. 2014