Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Rekonstrukce ulice 28. října a okolí

 

Název projektu Rekonstrukce ulice 28. října a okolí
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu Realizací došlo k rekonstrukci uličního prostoru ulice 28. října, parkoviště a komunikace k parkovišti u základní školy a komunikace pro pěší podél ulice Politických vězňů. V ulici 28. října je řešena i rekonstrukce odvodnění, dále byla provedena ochrana a obnova zeleně, umístění městského mobiliáře a herních prvků.
Celkové výdaje na realizaci projektu 20.692.071,68 Kč
  • způsobilé výdaje
17.084.824,89 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
3.607.246,79 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 14.522.101,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 6.169.970,68 Kč
Termín realizace 06/2014 - 09/2014

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 3225 | Aktualizováno: 23. 01. 2015