Podklady k 35. zasedání ZM Příbram dne 19. 2. 2018

0 0 0

 

Město Příbram zve občany na 35. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná v pondělí 19. 2. 2018 od 16 h v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova RD Příbram).

 

Program:
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Návrh na podání výpovědi z nájmu společnosti BEKR nábytek, dokument
3) Rekonstrukce Aquaparku Příbram – předpokládaná cena po stupni DSP, dokument
4) Informace o odstoupení paní Lenky Zemanové a paní Lucie Kušnírové z funkce členek Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda a návrh na jmenování nových členů paní Heleny Svádové a pana Vlastimila Svády, dokument
5) Plán práce FV ZM na rok 2018 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2017, dokument
6) Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany na rok 2018 spolkům – sborům dobrovolných hasičů, dokument
7) Dotace 2018 – Výchova a vzdělávání, dokument
8) Dotace 2018 – Kulturní aktivity, dokument
9) Dotace 2018 – Památky místního významu, dokument
10) Dotace 2018 – Činnost sportovních organizací, dokument
11) Dotace 2018 – Jednorázové sportovní akcedokument
12) Dotace 2018 – Reprezentant ČR, dokument
13) Dotace 2018 – Vrcholový sport, dokument
14) Dotace 2018 – Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce, dokument
15) Dotace 2018 – Životní prostředí, dokument 
16) Dotace 2018 – oblast sociální, dokument
17) Dotace 2018 – oblast zdravotnictví, dokument 
18) Posouzení záměru prodeje pozemku p. č. 223/2, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, prodeje pozemku p. č. 223/1 a pozemku p. č. 223/4, to vše v k. ú. Žežice, dokument
19) Výkup pozemku p. č. 85/197 v katastrálním území Zdabořdokument
20) Žádost o prodej pozemku p. č. 264 a části pozemku p. č. 23/103 o výměře cca 3832 m2 v katastrálním území Orlov, dokument
21) Žádost o prodej části pozemku p. č. 23/103 o výměře cca 5544 m2 z celkové výměry 9376 m2 v katastrálním území Orlov, dokument
22) Žádost o prodej pozemku p. č. 3621/20 v katastrálním území Příbram, dokument
23) Různé
24) Diskuse, interpelace, závěr  

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
starosta

 Počet zobrazení: 3408 | Aktualizováno: 08. 02. 2018