Podklady k 6. zasedání ZM 20.04.2015

0 0 0

 

 

2.      Přejmenování ulice „Zdeňka Vojíře“ Příbram I

3.      Rozpočtové změny - rozpočtová změna a)
                                          rozpočtová změna b)
                                          rozpočtová změna c)
                                          rozpočtová změna d)
                                          rozpočtová změna e)

4.      Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 63 v Příbrami V - Šindler, důlní a stavební, s.r.o.

5.      Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích parc. č. 104/1, 50/2, 50/7 v k.ú. Kozičín

6.      Vyřazení budovy bývalé automatické přečerpávací stanice (ATS) z majetku podléhající provozovatelské smlouvě s 1.SčV

7.      Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

8.      Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram  v oblasti: výchovy a vzdělávání

9.      Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblasti: životní prostředí

10.    Žádost  o  prodej části  pozemku  p. č. 3847/1, o  výměře  cca  40 m2  z  celkové výměry 493 m2, k.ú. Příbram

11. Žádost společnosti MERCURY INVEST s.r.o., Hlubočepská 1156/38B, 150 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČ:27092399, o odkoupení pozemkup. č. 2830/5 a části pozemku p. č. 2828, oba k.ú. Příbram

12.    Žádost o nápravu vlastnických práv k pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř

13.    Odmítnutí usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 794/2014/ZM ze dne 6.5.2014 a žádost o uznání vlastnického práva vydržením

 

 Počet zobrazení: 4144 | Aktualizováno: 09. 04. 2015