Podklady k 26. zasedání ZM Příbram dne 24. 5. 2021

0 0 0

 

26. zasedání Zastupitelstva města Příbram se koná dne 24. května 2021 od 16:00 hod. v Estrádním sále v budově Divadla A. Dvořáka Příbram, Příbram VII, Legionářů 400
 

Program:  

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Schválení programu jednání
   c) Informace rady města
2. Žádost o schválení dohody o uznání dluhu a splátkách dluhu dlužníka na příslušenství, dokument  
3. Žádosti některých nájemců o převod nástavbových bytů v Příbrami VII čp. 301–305, 306–309 do osobního vlastnictví, dokument
4. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2021 do 31.03.2021 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
5. Informace o odstoupení pana Ing. Víta Vejmelky z funkce člena OV Kozičín a návrh na jmenování nového člena pana Martina Šálka, dokument  
6. Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2021, dokument
7. Smlouva o výpůjčce – výukové pomůcky zakoupené v rámci projektu „MAP II ORP Příbram“, dokument
8. Žádost o dotaci – JUDO - nákup tatami, dokument
9. Žádost o dotaci – Hana Křivová, dokument
10. Žádost o prodej pozemku p. č. 2521/48 v katastrálním území Příbram, dokument
11. Žádost o prodej části pozemku p. č. 74/9 o výměře cca 5 m2 z celkové výměry 197 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/37 o výměře cca 368 m2 z celkové výměry 5 677 m2 v katastrálním území Březové Hory, dokument
13. Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 4741/6 v katastrálním území Příbram, dokument
14. Žádost o prodej části pozemku p. č. 95/33 v katastrálním území Březové Hory, dokument
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 973/1, jehož součástí je budova č. p. 351 v Příbrami I, vše v k. ú. Příbram, dokument
16. Různé
17. Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1266 | Aktualizováno: 19. 05. 2021