Bratkovice

0 0 0

  

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATKOVICE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Bratkovice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Bratkovice (ÚP).

V souladu s §  § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme následující:

1/ Zastupitelstvo obce Bratkovice usn. č. 93/2020 ze dne 02.09.2020 vydalo Územní plán Bratkovice, jehož projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00256.
2/ ÚP je účinný ke dni 23.09.2020.
3/ ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Bratkovice
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování
- KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
- www.pribram.eu (níže)
4/ Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

ÚP Bratkovice - textová část
ÚP Bratkovice - výkres základního členění
ÚP Bratkovice - hlavní výkres
ÚP Bratkovice - hlavní výkres - technická infrastruktura
ÚP Bratkovice - výkres VPS, VPO


ÚP Bratkovice - výkres širších vztahů
ÚP Bratkovice - výkres ZPF
ÚP Bratkovice - koordinační výkres

------------------

Územní studie Bratkovice - BV4

ÚS BV4 - textová část
ÚS BV4 - územní plán
ÚS BV4 - dnešní stav
ÚS BV4 - situace
ÚS BV4 - situace - ortofoto

------------------

Územní studie Bratkovice - BV17

ÚS BV17 - text, grafika

 

 

 

 Počet zobrazení: 5421 | Aktualizováno: 24. 12. 2009