Drahlín

0 0 0

 

ÚZEMNÍ PLÁN DRAHLÍN

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Drahlín dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Drahlín (ÚP).
V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme následující:

1/ Zastupitelstvo obce Drahlín usn. č. 2021/2/3 dne 11.03.2021 vydalo Územní plán Drahlín, jehož projektantem je Ing. arch. Jiřina Ečerová, ČKA 02941.
2/ ÚP je účinný ke dni 22.04.2021.
3/ ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Drahlín
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování
- KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
- www.pribram.eu (níže)
4/ Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

ÚP Drahlín - textová část - výrok
ÚP Drahlín - textová část - odůvodnění
ÚP Drahlín - výkres základního členění
ÚP Drahlín - hlavní výkres
ÚP Drahlín - výkres VPS, VPO
ÚP Drahlín - výkres infrastruktury
ÚP Drahlín - výkres ZPF
ÚP Drahlín - koordinační výkres
ÚP Drahlín - výkres širších vztahů

 



Počet zobrazení: 4381 | Aktualizováno: 13. 06. 2018