Hvožďany

0 0 0

 


Úplné znění Územního plánu Hvožďany po změně č. 2:
(účinnost ke dni 09.12.2021)

Textová část
Výkres základního členění
Hlavní výkres
Výkres VPS
Koordinační výkres

 

Územní studie veřejného prostranství - Hvožďany, Vacíkov

Územní studie byla pořízena za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ reg. číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772

Textová část
Hl. výkres - A
Hl. výkres - B
Hl. výkres - C
Hl. výkres - D
Hl. výkres - E

 

Územní studie Kněžský Hvožďany

Textová část
Výkres vlastnických vztahů
Výkres urbanistické koncepce
Výkres dopravní a technické infrastruktury
Výkres širších vztahů

 


 



Počet zobrazení: 2827 | Aktualizováno: 28. 08. 2018