Jince

0 0 0

Územní plán Jince

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost městyse Jince dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Jince (ÚP).

V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme následující:
1/ Zastupitelstvo městyse Jince usn č. 4 ze dne 26.06.2019 vydalo Územní plán Jince, jehož projektantem je Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D, MBA, ČKA 03 311.
2/ ÚP je účinný ke dni 13.07.2019.
3/ ÚP je k nahlédnutí na těchto místech: Městys Jince, MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Úřad městyse Jince, stavební úřad, KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, www.pribram.eu (níže).
4/ Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

ÚP Jince - základní členění A
ÚP Jince - základní členění B
ÚP Jince - hlavní výkres A
ÚP Jince - hlavní výkres B
ÚP Jince - výkres VPS, VPO
ÚP Jince - ÚSES, CHKO A
ÚP Jince - ÚSES, CHKO B
ÚP Jince - širší vztahy
ÚP Jince - ZPF
ÚP Jince - koordinační výkres A
ÚP Jince - koordinační výkres B

ÚP Jince - text

 Počet zobrazení: 8671 | Aktualizováno: 24. 12. 2009