Kamýk nad Vltavou

0 0 0

 

Územní plán Kamýk nad Vltavou

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Kamýk nad Vltavou (ÚP).

Tento ÚP nabyl účinnosti dne 09.02.2016

Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na
1/ Obecním úřadu Kamýk nad Vltavou
2/ MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
3/ KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, odd. územního řízení

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


Změna č. 1 Územního plánu Kamýk nad Vlavou

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMÝK NAD VLTAVOU

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Kamýk nad Vltavou dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu Kamýk nad Vltavou (změna).

V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznamujeme následující:

1/ Zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou dne 24.05.2021 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Kamýk nad Vltavou, jejímž projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka , ČKA 00 256.
2/ Změna je účinná ke dni 24.07.2021.
3/ Změna (vč. úplného znění Územního plánu Kamýk nad Vltavou po změně) je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Kamýk nad Vltavou
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
- Stavební úřad Kamýk nad Vltavou
- KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánování
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
- www.pribram.eu (níže)

4/ Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Změna č. 1 ÚP Kamýk nad Vltavou:
- textová část
- koordinační výkres A
- koordinační výkres B
- koordinační výkres D
- koordinační výkres - legenda

Úplné znění ÚP Kamýk nad Vltavou po změně č. 1:
- textová část
- výkres základního členění
- hlavní výkres
- hl. výkres - technická infrastruktura
- výkres VPS, VPO
- koordinační výkres

 


Územní studie veřejného prostranství Kamýk nad Vltavou

Územní studie byla pořízena za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ reg. číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772

Územní studie - text
Územní studie - grafika - základní koncepce 


Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV17

Územní studie - text
Územní studie - grafika - situace


Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV15

Územní studie - text
Územní studie - grafika - situace


Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV7

Územní studie - text, grafika


Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV8 - východ

Územní studie - text
Územní studie - grafika

 

 Počet zobrazení: 6917 | Aktualizováno: 17. 07. 2014