Kamýk nad Vltavou

 

Územní plán Kamýk nad Vltavou

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Kamýk nad Vltavou (ÚP).

Tento ÚP nabyl účinnosti dne 09.02.2016

Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na
1/ Obecním úřadu Kamýk nad Vltavou
2/ MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
3/ KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, odd. územního řízení

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


 

Územní studie veřejného prostranství Kamýk nad Vltavou

Územní studie byla pořízena za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ reg. číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772

Územní studie - text
Územní studie - grafika - základní koncepce 


 

Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV17

Územní studie - text
Územní studie - grafika - situace


 

Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV15

Územní studie - text
Územní studie - grafika - situace

 

 Počet zobrazení: 3840 | Aktualizováno: 17. 07. 2014