Nepomuk

0 0 0

 

Územní plán Nepomuk 

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Nepomuk dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Nepomuk.

Územní plán byl vydán dne 12. 3. 2009, účinnost nabyl dne 4. 4. 2009.

Projektantem územního plánu je Ing. arch. Hana Vokrouhlecká, ČKA 00 586.

Územní plán je k nahlédnutí

- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
- na MÚ Rožmitál pod Třemšínem, odboru výstavby a životního prostředí Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- na OÚ Nepomuk, čp. 15, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Doklady o pořízení územního plánu jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.


 

Změna č. 2 Územního plánu Nepomuk

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Nepomuk dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 2 Územního plánu Nepomuk (změna).

V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme následující:

Zastupitelstvo obce Nepomuk usn č. 13/2018 ze dne 04.07.2018 vydalo Změnu č. 2 Územního plánu Nepomuk. Projektantem je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467. Změna je účinná ke dni 21.08.2018. Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Změna je k nahlédnutí zde:
Koordinační výkres A
Koordinační výkres B
Textová část

Úplné znění Územního plánu Nepomuk po Změně č. 2 je k nahlédnutí zde:
Koordinační výkres A
Koordinační výkres B
Hlavní výkres A
Hlavní výkres B
Výkres základního členění
Výkres veřejně prospěšných staveb
Textová část

 Počet zobrazení: 7675 | Aktualizováno: 24. 12. 2009