Nestrašovice

0 0 0

Územní plán Nestrašovice – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Nestrašovice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Nestrašovice.

Územní plán byl vydán dne 4. 3. 2009, účinnost nabyl dne 19. 3. 2009.

Projektantem územního plánu je Ing. arch. Jiřina Ečerová, ČKA 02 941

Územní plán je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I na MÚ Březnice, stavebním úřadu, Nám. 11, 262 72 Březnice- na KÚ Stč. kraje, odboru reg. rozvoje – odd. územního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na OÚ Nestrašovice, čp. 37, 262 72 Březnice

Doklady o pořízení územního plánu jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Tato informace je zveřejňována v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.


 

Změna č. 1 Územního plánu Nestrašovice

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Změnu č. 1 Územního plánu Nestrašovice (změna).

Tato změna je účinná ke dni 24.05.2018.

Projektantem ÚP je Ing. arch. Jiřina Ečerová, ČKA 02 941.

Změna je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Nestrašovice
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování
- KÚ Stč. kraje, odbor Územního plánování a stavebního řádu

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

--------------------

Změna č. 1 ÚP Nestrašovice - opatření obecné povahy

Změna č. 1 ÚP Nestrašovice - text - výrok

Změna č. 1 ÚP Nestrašovice - text - odůvodnění

Změna č. 1 ÚP Nestrašovice - koordinační výkres

----------------------

Územní plán Nestrašovice - úplné znění po vydání změny č. 1 - textová část

Územní plán Nestrašovice - úplné znění po vydání změny č. 1 - výkres základního členění

Územní plán Nestrašovice - úplné znění po vydání změny č. 1 - hlavní výkres

Územní plán Nestrašovice - úplné znění po vydání změny č. 1 - hl. výkres - koncepce technické infrastruktury

Územní plán Nestrašovice - úplné znění po vydání změny č. 1 - výkres VPS, VPO, asanací

Územní plán Nestrašovice - úplné znění po vydání změny č. 1 - koordinační výkres

 Počet zobrazení: 4767 | Aktualizováno: 24. 12. 2009