Ostrov

0 0 0

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROV

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Ostrov (ÚP). Tento ÚP je účinný ke dni 09.10.2018. Projektantem ÚP je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
1/ Obecní úřad Ostrov
2/ Stavební úřad Milín
3/ MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování
4/ KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
5/ níže

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

ÚP Ostrov - textová část
ÚP Ostrov - výkres základního členění
ÚP Ostrov - hlavní výkres
ÚP Ostrov - výkres VPS
ÚP Ostrov - koordinační výkres
ÚP Ostrov - koordinační výkres - výřez
ÚP Ostrov - výkres ZPF
ÚP Ostrov - výkres širších vztahů

 Počet zobrazení: 5220 | Aktualizováno: 24. 12. 2009