Pečice

0 0 0

 

ÚZEMNÍ PLÁN PEČICE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Pečice (ÚP).

Tento ÚP nabyl účinnosti dne 09.05.2018.

Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:

- OÚ Pečice
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
- OÚ Milín, Stavební úřad
- KÚ Stč. kraje, odbor Územního plánování a stavebního řádu
- www.pribram.eu

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


 

Změna č. 1 Územního plánu Pečice

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Pečice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu Pečice (změna).

V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejňujeme následující:

- Zastupitelstvo obce Pečice dne 04.12.2019 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Pečice, jejímž projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka , ČKA 00 256.
- Změna je účinná ke dni 20.12.2019.
- Změna (vč. úplného znění Územního plánu Pečice) je k nahlédnutí na těchto místech: 1/OÚ Pečice, 2/ MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování, 3/ OÚ Milín, stavební úřad, 4/ KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 5/ www.pribram.eu (níže)
- Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Změna č. 1 ÚP Pečice:
Textová část
Koordinační výkres - výřez A
Koordinační výkres - výřez B
Koordinační výkres - legenda

Úplné znění ÚP Pečice po změně č. 1:
Textová část
Výkres základního členění
Hlavní výkres
Hlavní výkres - technická infrastruktura
Výkres VPS
Koordinační výkres

 

 

 Počet zobrazení: 5309 | Aktualizováno: 24. 12. 2009