Podlesí

0 0 0
 
Územní plán Podlesí – oznámení
 
Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Územní plán Podlesí (ÚPN).
 
ÚPN byl vydán Zastupitelstvem obce Podlesí dne 30. 03. 2011, účinnosti nabyl dne 30. 04. 2011.
 
Projektantem ÚPN je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.
 
ÚPN je k nahlédnutí na
  • Obecním úřadu Podlesí,
  • MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
  • Stavebním úřadu Příbram,
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.
Doklady o pořízení ÚPN jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.
 
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
 

Územní studie Podlesí - BV 1 - grafika
Územní studie Podlesí - BV 1 - text
 
Územní studie Podlesí - BV 2 - grafika - regulace území
Územní studie Podlesí - BV 2 - grafika - tech. infrastruktura
Územní studie Podlesí - BV 2 - text
 
Územní studie Podlesí - BV 4 - grafika - regulace území
Územní studie Podlesí - BV 4 - grafika - tech. infrastruktura
Územní studie Podlesí - BV 4 - text
 
 
 


Počet zobrazení: 5734 | Aktualizováno: 24. 12. 2009