Modernizace dopravního terminálu AN Příbram

0 0 0

Logo Regionálního operačního programu Střední Čechy

Autobusové nádraží - pohled od jihozápadu

Název projektu Modernizace dopravního terminálu AN Příbram
Operační program Regionální operační program Střední Čechy
Stručný popis projektu Předmětem projektu byla přeměna původního nádraží na moderní dopravní terminál, který na bázi bezbariérovosti spojuje základní prvky veřejné dopravy ve městě a regionu (autobusová přeprava + MHD + blízké nádraží ČD), vybudování informačního systému vstřícného pro osoby s různým typem omezení (informace vizuální, poslechové), vybudování služebny Městské policie jako přirozené součásti dopravního uzlu a kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti přepravy. Cílem projektu bylo zvýšení kvality veřejné dopravy a doprovodných služeb, zajištění a zlepšení dopravní obslužnosti v regionu s vysokou vyjížďkou, zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu jako ekologicky šetrnou formu přepravy, vytvoření bezbariérového řetězce tras a zlepšení životního prostředí v místě.
Celkové výdaje na realizaci projektu

63.530.486,88 Kč

  • způsobilé výdaje
60.889.530,30 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
2.640.956,58 Kč
Celková poskytnutá dotace z ROP SČ 56.283.967,01 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 7.246.519,87 Kč
Termín realizace 09/2008 - 04/2010

Fotodokumentace

Tiskové zprávy

Zprávy v tiskuPočet zobrazení: 6526 | Aktualizováno: 21. 03. 2014