Závěrečný účet

0 0 0

Zde najdete výsledky hospodaření města Příbram: 

2022 

Závěrečný účet za rok 2022

1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2022 
2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol 
3. Vyúčtování finančních vztahů 
4. Pohledávky k 31.12.2022 
5. Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace a závazků města PříbramPříloha k inventarizaci 
6. Zpráva nezávislého auditora 
7. Výkazy sestavené k 31.12.2022 
    Rozvaha 
    Výkaz zisku a ztráty 
    Příloha 
    Přehled o peněžních tocích 
    Přehled o změnách vlastního kapitálu 
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO 
    Pomocný analytický přehled 
    Typy změn na vybraných rozpočtových účtech 
    Přehled podrozvahových účtů 
    Počáteční a koncové stavy na vybraných rozvahových účtech 1. část2. část 

 

Srovnávací analýza 2022 

 

 

2021

Závěrečný účet za rok 2021

1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2021
2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol 
3. Vyúčtování finančních vztahů 
4. Pohledávky k 31.12.2021 
5. Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace a závazků města Příbram
6. Zpráva nezávislého auditora 
7. Výkazy sestavené k 31.12.2021 
     Rozvaha 
     Výkaz zisku a ztráty 
     Příloha 
     Přehled o peněžních tocích
     Přehled o změnách vlastního kapitálu 
     Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO 
     Pomocný analytický přehled 

Srovnávací analýza 2021

 

2020

Závěrečný účet

1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2020
2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol
3. Vyúčtování finančních vztahů 2020
4. Pohledávky k 31.12.2020
5. Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace a závazků města Příbram
6. Zpráva nezávislého auditora
7. Výkazy sestavené k 31.12.2020

Srovnávací analýza 2020

 

2019

Závěrečný účet

 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2019
 2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol
 3. Vyúčtování finančních vztahů 2019
 4. Pohledávky k 31.12.2019 
 5. Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace a závazků města Příbram
 6. Zpráva nezávislého auditora
 7. Výkazy sestavené k 31.12.2019

Srovnávací analýza 2019

 

2018

1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2018
2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol
3. Vyúčtování finančních vztahů 2018
4. Pohledávky k 31.12.2018
5. Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace a závazků města Příbram
6. Zpráva nezávislého auditora
7. Výkazy sestavené k 31. 12. 2018
    a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí
    b) Rozvaha
    c) Výkaz zisku a ztráty
    d) Příloha
    e) Přehled o peněžních tocích
    f) Přehled o změnách vlastního kapitálu

 Srovnávací analýza 2018

 

2017

1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2017 
2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol 
3. Vyúčtování finančních vztahů 2017 
4. Pohledávky k 31.12.2017 
5. Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace a závazků města Příbram 
6. Zpráva nezávislého auditora 
7. Výkazy sestavené k 31. 12. 2017
    a) Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí 
    b) Rozvaha 
    c) Výkaz zisku a ztráty 
    d) Příloha 
    e) Přehled o peněžních tocích 
    f) Přehled o změnách vlastního kapitálu

  Srovnávací analýza 2017

2016

 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2016
 2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol
 3. Vyúčtování finančních vztahů 2016
 4. Pohledávky k 31.12.2016
 5. Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace a závazků města Příbram
 6. Zpráva nezávislého auditora
 7. Výkazy sestavené k 31.12.2016
  a) Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí
  b) Rozvaha
  c) Výkaz zisku a ztráty
  d) Příloha
  e) Přehled o peněžních tocích
  f) Pomocný analytický přehled
  g) Přehled o změnách vlastního kapitálu

Srovnávací analýza 2016

 2015

 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2015
 2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol
 3. Vyúčtování finančních vztahů 2015
 4. Pohledávky k 31.12.2015
 5. Zápis hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace a závazků města Příbram
 6. Zpráva nezávislého auditora
 7. Výkazy sestavené k 31.12.2015
  a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí
  b) Rozvaha
  c) Výkaz zisku a ztráty
  d) Příloha
  e) Přehled o peněžních tocích
  f) Pomocný analytický přehled
  g)Přehled o změnách vlastního kapitálu

Srovnávací analýza 2015

2014

 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2014
 2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému města Příbram za rok 2014 a plán kontrolní činnosti na rok 2015
  Vyúčtování finančních vztahů 2014
 3. Pohledávky k 31. 12. 2014
 4. Zápis o výsledcích inventarizace majetku a závazků města Příbram k 31.12.2014
 5. Zpráva nezávislého auditoravýsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2014 do 31.12.2014 
 6.  Výkazy sestavené k 31.12.2014:
  a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí
  b) Rozvaha
  c) Výkaz zisku a ztráty
  d) Příloha
  e) Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu
  f) Pomocný analytický přehled 1, pomocný analytický přehled 2 - pokračování 

2013

Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram za rok 2013 - kapitoly

Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Příbram a Městských lesů Příbram s. r. o.

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2013

Finanční vypořádání 2013

Pohledávky ke dni 31.12.2013

Zápis hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013

Zpráva nezávislého auditora včetně zápisu o projednání zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2013 do 31.12.2013

Výkazy sestavené k 31.12.2013

 

2012

Finanční vypořádání 2012 (1.42 MB)

Mateřské školy 2012 (308.00 kB)

Příjmy 2012 (308.18 kB)

Příspěvkové organizace ostatní 2012 (192.50 kB)

Rozvaha ke dni 31.12.2012 (1,003.95 kB)

Výdaje 2012 (198.38 kB)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2012 (1.75 MB)

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (211.39 kB)

Základní školy 2012 (159.50 kB)

Závěrečný účet obce města Příbram za rok 2012 (5.94 MB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce města Příbram za rok 2012 (402.27 kB)

Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram za rok 2012 - kapitoly (582.50 kB)

ZUŠ 2012 (69.00 kB)

Školní jídelny 2012 (70.50 kB)

2011

Mateřské školy (310.00 kB)

Městské lesy (304.00 kB)

Příloha č 2.- str. 1 (73.03 kB)

Příloha č. 2 - str. 2 (193.46 kB)

Příspěvkové organizace ost (210.00 kB)

ÚD - příjmy 2011 (276.33 kB)

ÚD - výdaje 2011 (207.12 kB)

ÚD - Závěrečný účet obce města Příbram za rok 2011 (12.37 kB)

Základní školy (158.50 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce město Příbram za rok 2011 (5.54 MB)

Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram za rok 2011 - kapitoly (593.71 kB)

ZUŠ (69.00 kB)

Školní jídelny (69.00 kB)

2010

Zprava o vyvoji hospodareni mesta Pribram za rok 2010 (647.50 kB)

Zprava o vyvoji hospodareni mesta Pribram za rok 2010_ Priloha c. 1_ Zprava auditora vc. priloh (6.70 MB)

Zprava o vyvoji hospodareni mesta Pribram za rok 2010_ Priloha c. 2_ Zaverecny ucet 2010 (430.86 kB)

Zprava o vyvoji hospodareni mesta Pribram za rok 2010_ Priloha c. 3 (306.50 kB)

Zprava o vyvoji hospodareni mesta Pribram za rok 2010_ Priloha c. 4 (162.00 kB)

Zprava o vyvoji hospodareni mesta Pribram za rok 2010_ Priloha c. 5 (66.50 kB)

Zprava o vyvoji hospodareni mesta Pribram za rok 2010_ Priloha c. 6 (71.50 kB)

Zprava o vyvoji hospodareni mesta Pribram za rok 2010_ Priloha c. 7 (203.00 kB)

2009

Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram 2009 - tabulky rok 2009 (66.00 kB)

2008

Výsledky hospodaření za rok 2008 (44.00 kB)

2007

Výsledky hospodaření MěÚ Příbram za rok 2007 - příjmy (33.50 kB)

Výsledky hospodaření MěÚ Příbram za rok 2007 - výdaje (36.50 kB)

2006

Výsledky hospodaření MěÚ Příbram 2006 - příjmy (183.70 kB)

Výsledky hospodaření MěÚ Příbram 2006 - výdaje (183.74 kB)

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 9240 | Aktualizováno: 01. 06. 2022