Podklady k 15. zasedání ZM Příbram dne 22. 2. 2016

0 0 0

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2. Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku, dokument
3. Odkup bytu v Příbrami I-77 od Městských lesů Příbram, s. r. o., dokument
4. Žádost o zřízení Osadního výboru Příbram V–Zdaboř, dokument
5. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2015, dokument
6. Žádost Cykloklubu Příbram, z. s., o prodloužení splatnosti zápůjčky, dokument
7. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti kultura, dokument
8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti církve a náboženské společnosti, dokument
9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti zahraničí, dokument
10. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti výchovy a vzdělávání, dokument
11. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti: Vrcholový a výkonnostní sport, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací, dokument
12. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti životní prostředí, dokument
13. Schválení zřízení služebnosti ve prospěch odkupovaného vodovodu městem Příbram, procházející pozemky v majetku třetích osob par. č. 104/1, 50/7 v k. ú. Kozičín, dokument
14. Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s. r. o., dokument
15. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE DN 110 a kanalizačního řadu PVC DN 250 v k. ú. Příbram – Žežice od Jany Čechové, dokument
16. Žádost o prodej pozemku p. č. 4520/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Příbram, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž), dokument
17. Výkup pozemků p. č. 716/3 a p. č. 719 v katastrálním území Příbram, dokument
18. Žádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby chatky na pozemku p. č. st. 1092 v katastrálním území Březové Hory, dokument
19. Nabídka darovat městu Příbram id. podíly pozemků p. č. 710/27 a p. č. 710/28 v katastrálním území Příbram, dokument
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 5833 m2 v katastrálním území Březové Hory, dokument
21. Různé
22. Diskuse, interpelace, závěrPočet zobrazení: 4545 | Aktualizováno: 15. 02. 2016