Podklady k 34. zasedání ZM Příbram dne 22. 1. 2018

0 0 0

 

Program: 
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2018, dokument
3) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu, dokument 1, dokument 2, dokument 3
4) Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram, dokument
5) Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2018, dokument
6) Návrh na poskytnutí finančního daru, dokument 
7) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 22.05.2017, č.usn.739/2017/ZM, dokument
8) Žádost o prodej části pozemku p. č. 234/1 v katastrálním území Žežice, dokument 
9) Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením pozemku p. č. 2642/2 v k. ú. Příbram, dokument
10) Návrh na revokaci usnesení č. 1217/2009/ZM  ze dne 20.07.2009 a žádost o výkup pozemků
p. č. 4366/49 a p. č. 4380/4, oba v k. ú.  Příbram, do majetku města Příbram, dokument
11) Žádost o prodej části pozemku p. č. 601 v k. ú. Lazec a části pozemku p. č. 612 v k. ú.  Březové Hory, dokument
12) Výkup pozemku p. č. 595/10 v katastrálním území Trhové Dušníky, dokument
13) Žádost o prodej části pozemku p. č. 32/1 o výměře cca 123 m2 z celkové výměry 5500 m2 v katastrálním území Zavržice, dokument
14) Žádost o prodej části pozemku p. č. 32/1 o výměře cca 54 m2 z celkové výměry 5500 m2 v katastrálním území Zavržice, dokument
15) Žádost o prodej pozemku p. č. 1021/2 v katastrálním území Příbram, dokument
16) Záměr prodeje pozemku p. č. 183/2 v katastrálním území Březové Hory, dokument
17) Žádost o prodej části pozemku p. č. 85/115, pozemku p. č.  85/209 a části pozemku p. č.  79/1 v k. ú. Zdaboř, dokument
18) Žádost o prodej části pozemku p. č. 79/1 o výměře 55 m2 z celkové výměry 754 m2  v katastrálním území Zdaboř, dokument
19) Různé
20) Diskuse, interpelace, závěr  
 
 Počet zobrazení: 3543 | Aktualizováno: 12. 01. 2018