Podklady k 29. zasedání ZM Příbram dne 13. 9. 2021

0 0 0

Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 13. září 2021 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121
 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Schválení programu jednání
   c) Informace rady města
2) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2021, dokument 1, dokument 2, dokument 3 
3) Revokace usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 638/2021/ZM bod 6) ze dne 19.07.2021, dokument
4) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2021, dokument
5) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2021 do 30.06.2021 včetně plnění usnesení za minulá období, dokument
6) Schválení dodatku č. 2/2021 ke Smlouvě č. 943/OIRM/2017 o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.02.2004, dokument
7) Memorandum o vzájemné spolupráci související s výstavbou a provozem Jihovýchodního obchvatu města Příbram, dokument   
8) Pakt starostů a primátorů pro klima a energii – podmínky vstupu, usnesení zastupitelstva obce, dokument
9) Vydání Změny č. 1 Územního plánu Příbram, dokument 1, dokument 2, dokument 3  
10) Program pro poskytování dotací pro rok 2022 – oblast dobrovolní hasiči, dokument
11) Program pro poskytování dotací – Sociální oblast 2022, dokument
12) Program pro poskytování dotací – Oblast zdravotnictví 2022, dokument
13) Program pro poskytování dotací – Životní prostředí 2022, dokument
14) Program pro poskytování dotací – Činnost sportovních organizací 2022, dokument
15) Program pro poskytování dotací – Jednorázové sportovní akce 2022, dokument
16) Program pro poskytování dotací – Podpora vrcholového sportu 2022, dokument
17) Program pro poskytování dotací – Reprezentant ČR 2022, dokument
18) Program pro poskytování dotací – Rozvoj a opravy sportovišť 2022, dokument
19) Program pro poskytování dotací – Výchova a vzdělávání 2022, dokument
20) Program pro poskytování dotací – Kulturní aktivity 2022, dokument
21) Program pro poskytování dotací – Památky místního významu 2022, dokument
22) Program pro poskytování dotací – Zahraniční a meziobecní spolupráce 2022, dokument
23) Žádost o dotaci – COWÁRNA, z. s., dokument
24) Návrh na výkup pozemku p. č. 135/2 v katastrálním území Brod u Příbramě, dokument
25) Žádost o prodej pozemku p. č. 155/3 v katastrálním území Brod u Příbramě, dokument
26) Bezúplatný převod pozemku p. č. 467/36 v k. ú. Příbram, dokument
27) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 715/64 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 2594 m2 v k. ú. Březové Hory, dokument
28) Žádost o prodej, případně směnu částí pozemků p. č. 3613/1 a p. č. 3177/2, vše v katastrálním území Příbram, dokument
29) Návrh směny pozemků v k. ú. Příbram pro stavbu mostu u Fialova rybníka, dokument
30) Žádost o prodej částí pozemků p. č. 1105/7, p. č. 1105/8 a p. č. 1105/15, vše v katastrálním území Příbram, dokument
31) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1105/7 v katastrálním území Příbram, dokument
32) Různé
33) Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1421 | Aktualizováno: 02. 09. 2021