Podklady k 19. zasedání ZM Příbram dne 20. 5. 2024

0 0 0

 

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 20. května 2024 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121
 

Program:

 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
         b) Schválení programu jednání
         c) Informace rady města

2.      Žádost o prodej pozemků p. č. 4246/97, p. č. 4246/100, vše v k. ú. Příbram, dokument

3.      Nabídka výkupu id. podílů pozemku p. č. 471/3 v katastrálním území Březové Hory, dokument

4.      Žádost o prodej pozemku p. č. 2742/31 v k. ú. Příbram, dokument

5.      Žádost o prodej části pozemku p. č. 2731/122 v k. ú. Příbram, dokument

6.      Žádost o prodej části pozemku p. č. 2731/181 v k. ú. Příbram, dokument

7.      Žádost o prodej částí pozemků p. č. 78 a p. č. 83/1, oba v k. ú. Příbram, dokument

8.      Záměr úplatného převodu pozemků p. č. 716/5 a p. č. 716/38, oba v k. ú. Březové Hory, dokument

9.      Bezúplatný převod pozemků p. č. 479/15 a p. č. 479/83, oba v k. ú. Březové Hory, dokument

10.   Bezúplatný převod pozemků p. č. 4830/13 a p. č. 4830/16, oba v k. ú. Příbram, se zřízením věcného práva, dokument

11.   Výkup pozemku p. č. 744/2 v katastrálním území Lazec, dokument

12.   Žádost o prodej pozemku p. č. 240/1 v katastrálním území Lazec, dokument

13.   Výkup pozemku p. č. 4233/3 v katastrálním území Příbram, dokument

14.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 1376/147 v k. ú. Příbram, dokument

15.   Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2024 do 31.03.2024 včetně plnění usnesení za minulá období, dokument

16.   Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení, dokument

17.   Dodatek č. 4 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram, dokument

18.   Opětovná žádost SVJ Čechovská 112, 113, 114, Příbram VIII o finanční spoluúčast města Příbram při výměně výloh v nebytových jednotkách ve vlastnictví města Příbram v rámci postupné rekonstrukce bytového domu čp. 112-114, dokument

19.  Kontrola zákonnosti postupu koncesního řízení „provozování VHI ve vlastnictví města Příbram, dokument 1, dokument 2

20.   Různé  

21.   Diskuse, interpelace, závěr 

 

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

 Počet zobrazení: 346 | Aktualizováno: 29. 05. 2024