Dolní Hbity

0 0 0

 

Územní plán Dolní Hbity – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Územní plán Dolní Hbity (ÚP).

ÚP nabyl účinnosti dne 15. 07. 2014.

Projektantem ÚP je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

ÚP je k nahlédnutí na
- Obecním úřadu Dolní Hbity
- MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
- Stavebním úřadu Kamýk nad Vltavou,
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


 

Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity

Územní studie byla pořízena za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ reg. číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772

Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - text
Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - grafika - Dolní Hbity
Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - grafika - Káciň
Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - grafika - Luhy
Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - grafika - Jelence
Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - grafika - Nepřejov


 

Změna č. 1 Územního plánu Dolní Hbity

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Dolní Hbity dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu Dolní Hbity (změna).

 V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme následující:

1/ Zastupitelstvo obce Dolní Hbity usn. č. 14/01/19 ze dne 26.02.2019 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Dolní Hbity, jejímž projektantem je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

2/ Změna je účinná ke dni 14.03.2019.

3/ Změna je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Dolní Hbity
- www.pribram.eu (níže)

4/ Úplné znění Územního plánu Dolní Hbity po Změně č. 1 je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Dolní Hbity
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování
- OÚ Kamýk nad Vltavou, Stavební úřad
- KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
- www.pribram.eu (níže)

5/ Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Změna č. 1:
Z1 ÚP Dolní Hbity - text
Z1 ÚP Dolní Hbity - text s vyznačením změn
Z1 ÚP Dolní Hbity - koordinační výkres

ÚP Dolní Hbity - úplné znění po změně č. 1:
ÚP Dolní Hbity - text
ÚP Dolní Hbity - koordinační výkres A
ÚP Dolní Hbity - koordinační výkres B

 

 

 Počet zobrazení: 5694 | Aktualizováno: 24. 12. 2009