JABLONNÁ

0 0 0

Územní plán Jablonná – oznámení

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Jablonná (ÚP).

Tento ÚP je účinný ode dne 22.10.2016

Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
1/OÚ Jablonná
2/MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
3/OÚ Kamýk nad Vltavou, stavební úřad
4/ KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, odd. územního řízení

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 Počet zobrazení: 5435 | Aktualizováno: 27. 06. 2016