Lhota u Příbramě

0 0 0

 

Územní plán Lhota u Příbramě – oznámení o vydání

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Lhota u Příbramě dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Lhota u Příbramě (ÚP).

ÚP byl pořízen procesem úpravy dle § 188 odst. 1 stavebního zákona.

V souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme následující:

-Zastupitelstvo obce Lhota u Příbramě usn. č. 5/1/2020 ze dne 12.02.2020 vydalo Územní plán Lhota u Příbramě, jehož projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.
-ÚP je účinný ke dni 28.02.2020.
-ÚP je k nahlédnutí na těchto místech: 1/ OÚ Lhota u Příbramě, 2/ MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování, 3/ KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 4/ www.pribram.eu (níže)
-Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

ÚP Lhota u Příbramě - textová část
ÚP Lhota u Příbramě - výkres základního členění
ÚP Lhota u Příbramě - hlavní výkres
ÚP Lhota u Příbramě - technická infrastruktura
ÚP Lhota u Příbramě - výkres VPS, VPO
ÚP Lhota u Příbramě - koordinační výkres

 Počet zobrazení: 3204 | Aktualizováno: 07. 06. 2018