Zduchovice

0 0 0

 

Územní studie veřejného prostranství Zduchovice

Územní studie byla pořízena za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ reg. číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772

Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - text
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - přehledná situace
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - A
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - B
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - C
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - D
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - E
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - F
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - G


ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDUCHOVICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Zduchovice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu Zduchovice (změna).

V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejňujeme následující:

1/ Zastupitelstvo obce Zduchovice, usn. č. 2023/02 ze dne 20.02.2023 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Zduchovice, jejímž projektantem je Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, ČKA 03 311.
2/ Změna je účinná ke dni 14.03.2023.
3/ Změna i úplné znění ÚP po změně je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Zduchovice
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
- KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
- www.pribram.eu (níže)

 4/ Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Z1 ÚP Zduchovice - textová část - výrok
Z1 ÚP Zduchovice - textová část - odůvodnění
Z1 ÚP Zduchovice - srovnávací text
Z1 ÚP Zduchovice - výkres základního členění
Z1 ÚP Zduchovice - hlavní výkres
Z1 ÚP Zduchovice -  výkres VPS, VPO
Z1 ÚP Zduchovice - koordinační výkres
Z1 ÚP Zduchovice - výkres ZPF
Z1 ÚP Zduchovice - výkres širších vztahů

Odůvodnění - příloha č. 1
Odůvodnění - příloha č. 2
Odůvodnění - příloha č. 3

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDUCHOVICE PO ZMĚNĚ Č. 1

ÚP Zduchovice  textová část 
ÚP Zduchovice - výkres základního členění
ÚP Zduchovice - hlavní výkres
ÚP Zduchovice - výkres VPS, VPO
ÚP Zduchovice - koordinační výkres

 

 

 

 Počet zobrazení: 3326 | Aktualizováno: 15. 06. 2018