Závazné stanovisko orgánu územního plánování

0 0 0

 

Od 01.01.2018 vydává oddělení územního plánování z pozice příslušného úřadu územního plánování tzv. závazné stanovisko orgánu územního plánování (ZS OÚP) dle § 6 odst. 1 písm. e) a § 96b stavebního zákona.

V ZS OÚP orgán územního plánování určí, zda je daný stavební záměr v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, či nikoliv.

Pokud daný stavební záměr povoluje MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, potom si ZS OÚP obstará úřad samotný (nikoliv stavebník). V případě, že je k povolení daného záměru příslušný jiný stavební úřad, buďto obecný (Milín, Rožmitál p Třemšínem, Březnice, Jince, Kamýk n. Vltavou) anebo speciální (např. MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, ..), potom si ZS OÚP obstará sám stavebník, a to prostřednictvím tohoto formuláře.

Dodávejte, prosím, projektovou dokumentaci v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Pro posouzení souladu záměru s územně plánovací dokumentací je potřeba přehledný situační výkres (umístění objektů na pozemku, číslo a k. ú. pozemku, sítě, napojení…), dále pohledy nebo přehledné řezy pro posouzení dodržení výšky objektu a dále příslušnou část souhrnné technické zprávy, která obsahuje výslovné posouzení souladu záměru s územně plánovací dokumentací. Tedy výpočet zastavěné plochy, plochy zeleně atd. – a to tak, že tato čísla bude možno prověřit z přiloženého výkresu, dále údaje o řešení dopravní a technické infrastruktury a další potřebné údaje, o nichž se v daném územním/regulačním plánu hovoří.

Pokud bude k danému stavebnímu záměru vydáváno koordinované závazné stanovisko, potom bude ZS OÚP součástí tohoto koordinovaného závazného stanoviska.

 

 Počet zobrazení: 6231 | Aktualizováno: 03. 01. 2018