Podklady k 29. zasedání ZM Příbram dne 19. 6. 2017

0 0 0

Program: 
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. v konkursu a na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s., dokument
3) Žádost o prodej pozemku p. č. 3812/378 v k. ú. Příbram, dokument
4) Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2016, závěrečný účet  a účetní závěrka za období od 01.01.2016 do 31.12.2016, dokument 1, dokument 2, dokument 3
5) Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument 
6) Žádost o finanční příspěvek (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.), dokument
7) Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram, dokument
8) Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1, o individuální dotaci, dokument
9) Žádost o dotaci (38. ročník Rally Příbram), dokument
10) Návrh na vznik nové organizace – Aquapark, dokument
11) Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních cest, dokument
12) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM Příbram za rok 2016, dokument
13) Dohoda o změně hranic obcí – návrh, dokument 1, dokument 2 
14) Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace, dokument
15) Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m2 z celkové výměry 459 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
16) Záměr prodeje části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 z celkové výměry 655 m2 v katastrálním území Příbram, dokument 
17) Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2735/4 a p. č. 2735/5, oba v k. ú. Příbram, dokument 
18) Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 648/24, k. ú. Příbram, dokument
19) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení, dokument
20) 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 702/2013/ZM ze dne 09.12.2013 2) Prodej částí pozemků p. č. 3176/5, p. č. 3176/52, p. č. 3203/3, p. č. 3203/4, p. č. 4828/1 vše v katastrálním území Příbram, dokument
21) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m2 z celkové výměry 130 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
22) Výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m2 z celkové výměry 8236 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
23) Žádost o směnu pozemků p. č. 3812/202, p. č. 3812/203, p. č. 3812/204, p. č. 3812/274, p. č. 3812/284, p. č. 3812/286 za pozemky p. č. 1101/23, p. č. 3812/213, p. č. 3812/214, p. č. 3812/280, p. č. 3812/281 vše v katastrálním území Příbram, dokument
24) Žádost o prodej pozemku p. č. 180/3 v katastrálním území Žežice, dokument
25) Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/198 a pozemků p. č. 3812/199, p. č. 3812/200, p. č. 3812/201 vše v katastrálním území Příbram, dokument
26) Žádost o prodej pozemku p. č. 4515/17 v katastrálním území Příbram, dokument 
27) Různé
28) Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 3819 | Aktualizováno: 10. 06. 2017