Podklady k 4. zasedání ZM 23.02.2015

0 0 0

2.   Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor, kteří uhradili dlužnou částku na nájmu a službách

3.   Návrh na  odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů, u kterých  je evidován  poplatek z prodlení

4.   Žádost o prodej pozemku  p .č. st. 673 v k.ú. Březové Hory

5.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 183/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Březové Hory; 2) Žádost o prodej pozemku p. č. 183/2 v k.ú. Březové Hory

6.   Výkup pozemku p. č. 716/1 v k.ú.Příbram

7.   Revokace usnesení zastupitelstva města č. 85/2014 ze dne 15.12.2014 a přijetí nového usnesení

8.  Výkup pozemků p. č. 716/2 a p. č. 710/11 v k.ú. Příbram

9.  Odstoupení od žádosti o prodej pozemku v majetku města Příbram

10. Zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb Příbram

11. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Příbram

12. Žádost Cykloklubu Příbram, o.s. o poskytnutí bezúročné zápůjčky

13. Žádost Volejbalového klubu Příbram, o.s. o poskytnutí bezúročné zápůjčky

14.  Žádost SK SPARTAK Příbram, o.s. o poskytnutí bezúročné zápůjčky

15. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o povoleném přečerpání zůstatku na běžném účtu č. 951/14/LCD

16. Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2015
      Příloha č. 1
      Příloha č. 2
      Příloha č. 3
      Příloha č. 4

17. Informace – výsledky dotazníkového šetření „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“

 

 Počet zobrazení: 5662 | Aktualizováno: 13. 02. 2015