Podklady k 37. zasedání ZM Příbram dne 25. 4. 2022

0 0 0

 

37. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 25. dubna 2022 od 16:00 hod. v Estrádním sále v budově Divadla A. Dvořáka Příbram, Příbram VII, Legionářů 400
 

 

 

Program:

1.     a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

         b) Schválení programu jednání

         c) Informace rady města

2.      Výpověď veřejnoprávních smluv, dokument

3.      Uzavření veřejnoprávní smlouvy, dokument

4.      Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví města Příbram, dokument

5.      Výsledky analýzy provozování vodohospodářské infrastruktury města Příbram, dokument, příloha 5a, příloha 5b, příloha 5c, příloha 5d, příloha 5e

6.      Uzavření pracovněprávního vztahu mezi členem zastupitelstva a městem Příbram, dokument

7.      Návrh obecné závazné vyhlášky noční klid, dokument

8.      Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026, dokument

9.      Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 včetně plnění usnesení za minulé období, dokument

10.   Strategický plán rozvoje města Příbram 2022-2030, dokument

11.   Prodej nebytové jednotky č. 67/101 vč. spoluvlastnického podílu v Příbrami VII, čp. 65, 66, 67, 68, 69 a 70, dokument

12.   Žádost o individuální dotaci na projekt SK SPARTAK Příbram – rekonstrukce 2021, dokument

13.   Žádost o individuální dotaci na projekt 41. Rally Příbram 2022, dokument

14.   Cena města Příbram – nominace pro rok 2022, dokument

15.   1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 12.12.2016, č. usn. 606/2016/ZM, 2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 3167/11 a části pozemku p. č. 3167/25 oba v katastrálním území Příbram, dokument

16.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 1172/1 v k. ú. Podlesí nad Litavkou, dokument

17.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 181 v katastrálním území Občov, dokument

18.   Žádost o prodej pozemků p. č. 573 a p. č. 574/2, oba v katastrální území Lazec, dokument

19.   Žádost o směnu části pozemku p. č. 315 v k. ú. Březové Hory za část pozemku p. č. 716 v k. ú. Lazec, dokument

20.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 v katastrálním území Žežice, dokument  

21.   Návrh na odkup pozemků pod komunikací včetně převodu komunikace, veřejného osvětlení
 a dešťové kanalizace v lokalitě Sázky – Barandov v k. ú. Příbram, dokument  

22.   Návrh na prodej pozemků p. č. 59/22, p. č. 61/3, p. č. 61/4, vše v k. ú. Zdaboř, obálkovou metodou, dokument

23.   Návrh na výkup pozemku p. č. 479/88 v katastrálním území Březové Hory, dokument

24.   Výkup pozemků v katastrálním území Zavržice, formou elektronické aukce, dokument

25.   Návrh na bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Příbram, Březové Hory, Kozičín, dokument  

26.   Záměr výkupu panelové komunikace a záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 770, p. č. 771/4 a p. č. 771/5, vše v k. ú. Jerusalem, dokument

27.   Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2905/206 v k. ú. Příbram a o zřízení věcného práva, dokument

28.   Různé

29.   Diskuse, interpelace, závěr 

 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1329 | Aktualizováno: 13. 04. 2022