Podklady k 16. zasedání ZM Příbram dne 12. 2. 2024

0 0 0

                                                                                                                             

Program:

 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
         b) Schválení programu jednání
         c) Informace rady města

2.      Nabídka prodeje id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 3797/8 a p. č. 3810/46, oba v katastrálním území Příbram, dokument

3.      Bezúplatný převod pozemku p. č. 2582/59 a id. 3/4 podílu pozemku p. č. 3727/6, oba v katastrálním území Příbram, dokument

4.      Žádost o prodej pozemku p. č. 4515/24 v katastrálním území Příbram, dokument

5.      Výkup pozemku p. č. 2728/5 v katastrálním území Příbram, dokument

6.      Výkup spoluvlastnických podílů z celku pozemků p. č. 1839/1 a p. č. 444/29, oba v k. ú. Příbram, dokument

7.      Prodej pozemku p. č. 1838/4 v katastrálním území Příbram, dokument

8.      Prodej pozemku p. č. 3737/72 v katastrálním území Příbram, dokument

9.      Záměr prodeje části pozemku p. č. 3 a pozemku p. č. 1, jehož součástí je objekt č. p. 7 v obci Příbram, části obce Žežice, vše v k. ú. Žežice, dokument

10.   Záměr úplatného převodu pozemků v katastrálním území Březové Hory, dokument

11.   Žádost o uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 3812/297 v katastrálním území Příbram vydržením, dokument

12.   Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 240/1 v katastrálním území Lazec, vydržením, dokument

13.   Koncepce prevence kriminality 2024-2026, dokument, dokument2

14.   Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument

15.   Účast na jednání výborů ZM, dokument

16.   Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2023 do 31.12.2023 včetně plnění usnesení za minulá období, dokument

17.   Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument

18.   Žádost o zrušení zákazu zcizení u bytové jednotky č. 107/15 v Příbrami III, dokument

19.   Smlouva o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram, dokument

20.   Memorandum o spolupráci – parkovací dům Milínská, dokument 

21.   Nový bazén Příbram – urbanistická analýza, dokumentpříloha

22.   Různé  

23.   Diskuse, interpelace, závěr  

 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 449 | Aktualizováno: 19. 02. 2024