Podklady k 9. zasedání ZM Příbram dne 19. 6. 2023

0 0 0

                                                                                                                                  

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 19. června 2023 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121
 

Program:

 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 
         b) Schválení programu jednání 
         c) Informace rady města

2.      Zpráva o hospodaření města za rok 2022, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2022 do 31.12.2022, dokument, dokument 2, dokument 3, dokument 4, dokument 5, dokument 6, dokument 7, dokument 8, dokument 9, dokument 10, dokument 11, dokument 12, dokument 13, dokument 14, dokument 15, dokument 16, dokument 17, dokument 18, dokument 19, dokument 20 

3.      Schválení pořízení Změny č. 3 Územního plánu – konverze do jednotného standardu, dokument

4.      Prodej pozemků p. č. 338/1, p. č. 338/2, p. č. 339/2, p. č. 339/3, p. č. 339/4 a p. č. 347/3, vše v k. ú. Dubno, dokument

5.      Žádost o sepsání souhlasného prohlášení – vydržení pozemků p. č. 158/2, p. č. 155/2, oba v k. ú. Žežice, dokument

6.      Záměr prodeje nebo směny pozemku p. č. 182/3 v k. ú. Trhové Dušníky, dokument

7.      Záměr výkupu pozemku p. č. 4586/2 v k. ú. Příbram, dokument

8.      Návrh na prodej pozemků, vše v katastrálním území Příbram, dokument

9.      Záměr převodu pozemků v katastrálním území Brod u Příbramě, Březové Hory, Lazec, Příbram, Zavržice, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, dokument

10.   Výkup pozemků p. č. 3068/2 a p. č. 3333/30, oba v katastrálním území Příbram, dokument

11.   Návrh na prodej pozemků v katastrálním území Trhové Dušníky, dokument

12.   Návrh na prodej částí pozemků p. č. 3824/4 a p. č. 3212/11, oba v katastrálním území Příbram, dokument

13.   Záměr směny pozemků v katastrálním území Březové Hory, dokument

14.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 23/103 v katastrálním území Orlov, dokument

15.   Prodej částí pozemků p. č. 134/2 a p. č. 134/5, oba v katastrálním území Březové Hory, dokument

16.   Výkup části pozemku p. č. 734/1 v katastrálním území Jerusalem, dokument

17.   Návrh na prodej pozemků p. č. 641, p. č. 642 a p. č. 643, vše v katastrálním území Lazec, dokument

18.   Záměr směny pozemků v katastrálním území Žežice a v katastrálním území Příbram, dokument

19.   Záměr směny části pozemku v k. ú. Žežice za pozemky v k. ú. Příbram, dokument

20.   Prodej pozemku p. č. 156/2 v k. ú. Narysov, dokument

21.   Záměr výkupu pozemků v katastrálním území Příbram (pod „In-line dráhou“), dokument 

22.  Kontrola hospodaření Galerie Františka Drtikola (GFD) Příbram, dokument

23.  Kontrola hospodaření Galerie Františka Drtikola v letech 2020-2022 v návaznosti na hospodaření města Příbram ve stejném období, dokument

24.   Různé  

25.   Diskuse, interpelace, závěr 

 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 664 | Aktualizováno: 08. 06. 2023