Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci ORP

0 0 0

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Nositelem tohoto projektu byl Svaz měst a obcí ČR a cílem projektu bylo posílení meziobecní spolupráce v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP), zvyšování důvěry jednotlivých obcí ke vzájemné spolupráci, zpracování pokročilých analýz vybraných oblastí vhodných k meziobecní spolupráci a ukázka toho, že vzájemná spolupráce obcí může přinést zkvalitnění veřejné správy, zkvalitnění poskytování veřejných služeb a možnost finančních úspor, které by směřovaly na další rozvoj obcí. Realizaci projektuna území ORP Příbram zabezpečovalo Oddělení pro meziobecní spolupráci obcí s rozšířenou působností.

 

Souhrnný dokument ORP Příbram

Dokumenty projektového týmu ORP Příbram

Dokumenty k projektuPočet zobrazení: 5311 | Aktualizováno: 09. 04. 2015