Strategické dokumenty

0 0 0

Přehled strategických dokumentů

Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2022–⁠2030

Územní plán Příbram

Vybrané části dokumentace (kompletní dokumenty naleznete na samostatné stránce):

Urbanistické a územní studie

Veškeré urbanistické a územní studie dostupné na samostatné stránce. Zpracovány jsou následující studie:

 • Fantova louka
 • Průmyslová zóna Balonka
 • U Hvězdárny
 • Svatá Hora
 • Orlov
 • Zdaboř
 • nám. 17. listopadu
 • Hatě
 • studie sídelní zeleně

Regulační plány

Regulační plán je dokument, který podrobně stanovuje podmínky pro využití pozemků, pro umístění staveb a jejich uspořádání v prostoru a je pro rozhodování v daném území závazný. V rámci města Příbram jsou tyto dokumenty zpracovány pro dvě území, veškeré podklady jsou dostupné na samostatné stránce.

 • Žežice
 • Sázky-Barrandov

Koncepce prevence kriminality na období 2024–⁠2026

Generel dopravy

Generel parkování

Koncepce parkování ve vybraných oblastech města

Kompletní dokumenty nalezenete na samostatné stránce

Analýza bezbariérových páteřních tras

Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví města Příbram

Akční plán zlepšování kvality ovzduší

Cyklistická koncepce města Příbram

Koncepce cestovního ruchu

Strategie Chytrá Příbram 2030

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram na období 2022–2024

Strategie sociálního začleňování města Příbram 2022–2025

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Příbram

Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030

Pasport veřejného osvětlení

Pasport zeleně a dřevin

Strategie rozvoje úřadu

 Počet zobrazení: 829 | Aktualizováno: 14. 07. 2022