Kontakty MěÚ

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I.
IČO: 00243132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
Číslo účtu: 19-521689309/0800
Tel: +420 318 402 211
Fax: +420 318 631 014
E-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu


Seznam pracovníků Městského úřadu Příbram

Jméno E-mail Telefon Adresa včetně GPS Popis
Ambrušová Jaroslava (OE) jaroslava.ambrusova@pribram.eu 318 402 230 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Vymáhání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci daňového zákona
Andreášová Hana (SÚÚP) hana.andreasova@pribram.eu 318 402 461 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Sekretariát Stavebního úřadu a územního plánování
Bára Jakub, Bc. (OSVZ) jakub.bara@pribram.eu 318 402 335 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 sociální kurátor
 
Baráková Jana (OOA) jana.barakova@pribram.eu 318 402 591, fax: 318 402 592 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vydávání cestovních dokladů
Bártová Jana, Ing. (SÚÚP) jana.bartova@pribram.eu 318 402 462 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, č. dveří: 6 Stavební úřad: správa území:
Příbram II, Modřovice
Bohutín-Havírna,-Tisová, - Vysoká Pec
Benešová Dana (OIRM) dana.benesova@pribram.eu 318 402 557 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Kontrola v ekonomické a hospodářsko správní oblasti Odboru investic, vyhodnocení plnění stanovených harmonogramů a kontrola čerpání finančních prostředků ze zdrojů státního rozpočtu a z vlastních zdrojů. Příprava a zpracování podkladů pro přípravu investičních akcí.
Benešová Markéta (OŠKS) marketa.benesova@pribram.eu 318 402 299, 731 609 918 Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Referent kultury a sportu: agenda dotací v oblasti sport; pietní akty a akce ceremoniálního rázu
Beran Petr (OIRM)   318 402 596   Údržba majetku města
Buchalová Dana, Ing. (SÚÚP) dana.buchalova@pribram.eu 318 402 468 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram IV, zahr. kolonie Baník, Kotenčice, Láz, Obory
Buraltová Jitka (OKM) jitka.buraltova@pribram.eu, kahan@pribram.eu 318 402 281 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Správa webových stránek města, redakce zpravodaje Kahan, úřední deska
Bureš Pavel, Ing. (OIRM) pavel.bures@pribram.eu 318 402 559 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů
Burešová Petra, Bc. (OŘPD) petra.buresova@pribram.eu 318 402 242 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689352, 14.010695 Příprava podkladů k žádostem o dotace, zpracování žádostí o dotace, průběžný monitoring, závěrečné vyhodnocení, hlášení v době udržitelnosti projektů
Burian Petr, Bc. (OIRM)   318 402 596, 731 609 925 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Údržba majetku města
 
Čapková Hana (OOA) hana.capkova@pribram.eu 318 402 590 Gen. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vydávání cestovních dokladů
Černá Eva, Ing. (OIRM) eva.cerna@pribram.eu 318 402 560 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Komplexní technická a investiční příprava pozemních, dopravních a inženýrských staveb, výkon technického dozoru při realizaci staveb
Černá Vladimíra (OE) vladimira.cerna@pribram.eu 318 402 241 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690861, 14.011090 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, evidence a vymáhání pohledávek včetně jejich splátek - pokuty městské policie a nájmy z pronajatých pozemků, místní poplatek ze psů včetně jeho vymáhání
Černíková Jana, DiS. (OSVZ) jana.cernikova@pribram.eu 318 402 288, 775 475 314 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Černíková Monika, Ing. (OKM) monika.cernikova@pribram.eu 318 402 210 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Koordinátorka projektů/asistentka tajemnice
Černohorská Iva (OVV) iva.cernohorska@pribram.eu 318 402 332 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Styk s obcemi v územním obvodu, organizační záležitosti MěÚ, organizačně technické zabezpečení voleb, referend, sčítání lidu, domů, bytů , organizačně technické zabezpečení činnosti RM, ZM, evidence komisí, výborů, osadních výborů, agenda přísedících soudů, zpracování, evidence a archivace zápisů a usnesení RM a ZM
 
Dámková Barbora, Ing. (OŽP) barbora.damkova@pribram.eu 318 402 481
Lesní hospodářství a myslivost
U Nemocnice 19B (naproti KHS) , 1. patro, 49.691082, 14.010330 Lesní hospodářství a myslivost
Drozen Jan, Ing. (OIT) jan.drozen@pribram.eu 318 402 599 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690868, 14.011048 Vedoucí Odboru informačních technologií
Drozenová Dagmar (OPVZ) dagmar.drozenova@pribram.eu 318 402 563 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Zadávání veřejných zakázek
Dřinková Kristýna, Bc. (OŽÚ) kristyna.drinkova@pribram.eu

318 402 540, 730 186 038

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Provádění kontrol podnikatelů
Dubcová Jiřina, Ing. (SOKVA) jirina.dubcova@pribram.eu 318 402 456 Příkopy 105, Příbram I, 1. patro, 49.690578, 14.010597 Vedoucí Samostatného oddělení kontroly a vnitřního auditu
Dubovský Miloš, Ing. (OŽP) milos.dubovsky@pribram.eu 318 402 482 U Nemocnice 19B (naproti KHS), 1. patro, 49.691082, 14.010330 Vodní hospodářství
Dvořáčková Vilma, Bc. (OE) vilma.dvorackova@pribram.eu 318 402 218 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Účetnictví
 
Eberlová Ilona (OSH) ilona.eberlova@pribram.eu 318 402 552 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 49.690806, 14.010983 Schvalování jízdních řádů MHD, Licence pro provozování MHD, Výdej rezidentních parkovacích karet, Řešení odtahů vozidel z místních komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vraky, blokové čištění MK)
Enenkelová Lea, Ing. (OŠKS) lea.enenkelova@pribram.eu 318 402 451, 734 174 074 Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
 
Fára Luděk, PhDr. (OSVZ) ludek.fara@pribram.eu 318 402 249 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Fárová Jana, Ing. (DÚ) jana.farova@pribram.eu 318 402 503 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 261 01 Příbram, přízemí, 49.690714, 14.011026 Úkony v centrálním registru vozidel
Fečíková Anna, Mgr. (OŘPD) anna.fecikova@pribram.eu 318 402 366 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689352, 14.010695 Zpracování a podpora realizace Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Příbram
Fiebigerová Radka (OKM) radka.fiebigerova@pribram.eu 318 402 545 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Cestovní ruch, účast města na veletrzích a výstavách
Filipová Markéta, Mgr. (OSVZ) marketa.filipova@pribram.eu 318 402 333, 775 475 311 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Foldynová Zuzana (DÚ) zuzana.foldynova@pribram.eu 318 402 501 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 261 01 Příbram, přízemí, 49.690714, 14.011026 Administrace; podatelna Dopravního úřadu
 
Grimová Lenka (OE) lenka.grimova@pribram.eu 318 402 575 Gen. R. Tesaříka, Příbram I, 1. patro 19, 49.690723, 14.011026 Pokladna
Gyárfás Jan (OIRM) jan.gyarfas@pribram.eu 318 402 551, 770 102 539 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Opravy a údržba
 
Hálová Libuše (OIRM) libuse.halova@pribram.eu 318 402 576 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Vydávání a zajišťování stanovisek v rámci kompetence Oddělení rozvoje města
Handlová Libuše, Bc. (OŽÚ) libuse.handlova@pribram.eu

318 402 542, 731 328 047

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Vedoucí - Oddělení kontrolní OŽÚ, provádění kontrol podnikatelů
Hauptmann Ota, Ing. (OŽÚ) ota.hauptmann@pribram.eu 318402530, fax: 318 402 532 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Vedoucí Obecního živnostenského úřadu
Havlíková Kateřina, Ing. (OŽÚ) katerina.havlikova@pribram.eu 318 402 537 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Referent registračního oddělení OŽÚ
Hofmanová Pavlína (OKM) pavlina.hofmanova@pribram.eu 318 402 346 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689324, 14.010706 Asistentka 1. místostarosty
Holá Věra, Mgr. (OŠKS) vera.hola@pribram.eu 318 402 454, 734 416 277 Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Výkon státní správy a samosprávy na úseku školství: základní školy, základní umělecké školy, školní jídelny: metodické poradenství pro školy, poradenská činnost pro rodiče žáků ve školním vzdělávání, metodické řízení v oblasti primární prevence patologických jevů v základních školách, vyřizování podnětů, stížností, petic; agenda dotací v oblasti výchova a vzdělávání
Horek Vladimír, Ing. (OIRM) vladimir.horek@pribram.eu 318 402 556 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Komplexní technická a investiční příprava pozemních, dopravních a inženýrských staveb, výkon technického dozoru při realizaci staveb
Hrdinová Veronika, Dis. (OŽÚ) veronika.hrdinova@pribram.eu 318 402 536 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Referent registračního oddělení OŽÚ (písmena P-Ž)
Hříbal Jan, DiS. (SÚÚP) jan.hribal@pribram.eu 318 402 463 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro,

Stavební úřad: správa území: Příbram III, zahr. kolonie Hatě I-III, Obecnice, Oseč,        Trhové Dušníky

Chadimová Iva, Bc., (OŽÚ) iva.chadimova@pribram.eu 318 402 534 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058

Referent registračního oddělení OŽÚ (písmena A-K)

 
Janíková Jana (OŘPD) jana.janikova@pribram.eu 318 402 221 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689352, 14.010695 Příprava podkladů k žádostem o dotace, zpracování žádostí o dotace, průběžný monitoring, závěrečné vyhodnocení, hlášení v době udržitelnosti projektů
Janoušková Dagmar (OŠKS) dagmar.janouskova@pribram.eu 318 402 292, 775 475 312 Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, přízemí, 49.690106, 14.010394 Referent kultury a zahraničních styků: agenda dotací v oblastech kultura, památky místního významu, zahraniční a meziobecní spolupráce; agenda zahraničních vztahů; pietní akty a akce ceremoniálního rázu
 
Kadlecová Simona (DÚ) simona.kadlecova@pribram.eu 730 182 859 Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Projednávání přestupků na úseku měření rychlosti
Kalátová Alena, Bc. (DÚ) alena.kalatova@pribram.eu 318 402 510 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 49.690714, 14.011026 Vedení registru řidičů a zajišťování agendy řidičských průkazů; výpis z evidenční karty řidiče; vedení bodového systému; vydání mezinárodního řidičského průkazu
Karasová Blanka (OOA) blanka.karasova@pribram.eu 318 402 588 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vydávání občanských průkazů
Karnetová Verona, Mgr. (OSVZ) verona.karnetova@pribram.eu 318 402 266, 775 475 312 nám. T. G. Masaryka 107, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Kesslová Dagmar, Ing. (OSM) dagmar.kesslova@pribram.eu 318 402 529 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690882, 14.011133 Vedoucí majetkoprávního oddělení
Klečka Ondřej, Mgr. (OSH) ondrej.klecka@pribram.eu

318 402 554,
731 114 300

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 261 01 Příbram, 49.690806, 14.010983 Vedoucí Odboru silničního hospodářství
Knapová Hana (DÚ) hana.knapova@pribram.eu 318 402 453 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 261 01 Příbram, 49.690714, 14.011026 Projednávání a rozhodování o přestupcích proti zákonu o silničním provozu, zákonu o silniční dopravě, zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Kňazová Marcela (OSVZ) marcela.knazova@pribram.eu 318 402 286, 730 526 252 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I - 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Kocmánková Markéta (DÚ) marketa.kocmankova@pribram.eu 318 402 516 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Úkony v centrálním registru vozidel
Kolářová Lada, DiS. (OSVZ) lada.kolarova@pribram.eu 318 402 350 nám. T. G. Masaryka 107, 49.689359, 14.010197 Specialista prostupného bydlení
Kolingerová Alena (OE) alena.kolingerova@pribram.eu 318 402 341 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690714, 14.011026 Místní poplatek z ubytovací kapacity, povolování výherních hracích přístrojů, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, administrativní podpora veřejných sbírek.
Königsmarková Tereza, DiS. (OSVZ) tereza.konigsmarkova@pribram.eu 318 402 266 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I,1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Kortusová Helena, Bc. (OŽP) helena.kortusova@pribram.eu 318 402 475 U Nemocnice 19B (naproti KHS), 1. patro, 49.691082, 14.010330 Ochrana zemědělského půdního fondu a rostlinolékařská péče
Koudelová Dana, DiS. (OSVZ) dana.koudelova@pribram.eu 318 402 211 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Koudelová Lenka (OŠKS) lenka.koudelova@pribram.eu 318 402 381, 800 555 600 Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Infocentrum
Kozlová Kateřina (OE) katerina.kozlova@pribram.eu 318 402 385 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689324, 14.010706, Účetnictví
Kramperová Petra, Bc. (OPVZ) petra.kramperova@pribram.eu 318 402 361 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Vedoucí přestupkového oddělení
Krnáčová Lada, Ing. (OŽP) lada.krnacova@pribram.eu 318 402 478 U Nemocnice 19B (naproti KHS), 1. patro, 49.691082, 14.010330 Ochrana přírody a krajiny
Kroupa Jiří (OIRM)   318 402 596 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690714, 14.011026 Údržba
Křivánek Milan, Ing. (SÚÚP) milan.krivanek@pribram.eu 318 402 466 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010598 Stavební úřad: správa území: Příbram I, Dlouhá Lhota, Kozičín, Podlesí
Křížek Zdeněk (DÚ) zdenek.krizek@pribram.eu 318 402 505 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Kubínová Věra (OKM) vera.kubinova@pribram.eu 318 402 256 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689324, 14.010706 Asistentka místostarostky
Kučerová Zuzana, Bc. (OKM) zuzana.kucerova@pribram.eu 318 402 319 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Vedoucí Odboru kancelář města
Kuglerová Miloslava (OVV) miloslava.kuglerova@pribram.eu 318 402 223 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Agenda platů zaměstnanců, agenda odměňování čl. ZM, RM, komisí, výborů, uvolněných členů ZM
Kunová Hana (SÚÚP) hana.kunova@pribram.eu 318 402 471 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram VI – Březové Hory, Drásov, Lazec, Žežice
Kuropčáková Michaela, Bc. (DÚ) michaela.kuropcakova@pribram.eu 318 402 512 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Technická způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla; technická způsobilost jednotlivě přestavěného vozidla; vyřazení vozidla z registru vozidel; schválení výcvikového vozidla
 
Ladrová Pavla (OSVZ) pavla.ladrova@pribram.eu 318 402 259, 730 526 257 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Lachmanová Marika, MVDr. (OŽP) marika.lachmanova@pribram.eu 318 402 479 U Nemocnice 19B (naproti KHS), 1. patro, 49.691082, 14.010330 Ochrana zemědělského půdního fondu a rostlinolékařská péče.ochrana zvířat a veterinární péče
Linhartová Lenka (OE) lenka.linhartova@pribram.eu 318 402 575 Gen. R. Tesaříka 19, 49.690723, 14.011026 Pokladna
Lukešová Tereza, Bc. (OSVZ) tereza.lukesova@pribram.eu 318 402 236, 775 431 658 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník; ubytovna města Příbram (příjem žádostí); parkovací průkazy pro držitele ZTP, ZTP/P
Lukšan David (OIRM) david.luksan@pribram.eu 318 402 566 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Opravy a údržba
 
Máchová Dana, Bc. (OOA) dana.machova@pribram.eu 318 402 572, 724 178 196, fax: 318 402 573 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Řešení mimořádných událostí a krizových stavů, obrana státu
Máchová Lucie, Mgr. (OSVZ) lucie.machova@pribram.eu 770 142 769 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Manažer prevence kriminality
Machutová Martina, DiS. (OSVZ) martina.machutova@pribram.eu 318 402 234, 775 475 315 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Makošová Ivana (OVV) ivana.makosova@pribram.eu 318 402 237 Tyršova 108, Příbram I., 49.689324, 14.010706 Provoz dopravních prostředků v užívání MěÚ, zpracování, evidence a archivace zápisů a usnesení ZM, organizačně technické zabezpečení činnosti ZM.
Makovičková Vladimíra, Bc. (OŽÚ) vladimira.makovickova@pribram.eu 318 402 547 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Referent registračního oddělení OŽÚ (písmena P-Ž)
Malchárková Šárka, Ing. (OSH) sarka.malcharkova@pribram.eu 318 402 574 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, č. dveří 104 Silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy
Malý Jaroslav, Ing. arch. (OIRM) jaroslav.maly@pribram.eu 318 402 595 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 vedoucí Oddělení rozvoje města
Marková Jana (OOA) jana.markova@pribram.eu 318 402 565 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I,1. patro, 49.690889, 14.011048 Matrika
Matějková Kateřina (OOA) katerina.matejkova@pribram.eu 318 402 583 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Matrika
Matulová Marie, Ing. (SÚÚP) marie.matulova@pribram.eu 318 402 464 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro Stavební úřad: správa území: Příbram VII, Orlov, Višňová, Vysoká u Příbramě, Zavržice
Melmuková Kateřina, Ing. (OSH) katerina.melmukova@pribram.eu 318 402 531 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690806, 14.010983 Koordinátor městské mobility
Michálková Anna, Ing. (OŽP) anna.michalkova@pribram.eu 318 402 483 U Nemocnice 19B (naproti KHS), 1. patro Vodní hospodářství
Milec Petr, Ing. (OŽP) petr.milec@pribram.eu 318 402 477 U Nemocnice 19B (naproti KHS), 1. patro, 49.691082, 14.010330 Ochrana ovzduší a ochrana zvířat
Minář David (OIT) david.minar@pribram.eu 318 402 597 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690868, 14.011048 Informatika (OIT)
Morová Renata (OOA) renata.morova@pribram.eu 318 402 584 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vedoucí Oddělení evidence obyvatel
Mottlová Dita, DiS. (SÚÚP) dita.jobova@pribram.eu 318 402 300 Na Příkopech 105, Příbram I, v 1. patře, 49.690550, 14.010597 Památková péče
Mrázová Jana, Bc. (OŽÚ)

jana.mrazova@pribram.eu

trhy@pribram.eu

318 402 543, 604 237 913

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Organizace trhů
Mrkáčková Hana, Ing. (OŽP) hana.mrkackova@pribram.eu 318 402 484 U Nemocnice 19B (naproti KHS), 1. patro, 49.691082, 14.010330 Vodní hospodářství
Mudrová Bohumila, Bc. (OSVZ) bohumila.mudrova@pribram.eu 318 402 316, 603 876 800 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Vedoucí Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení; Komunitní dům seniorů (příjem žádostí), výkon veřejného opatrovnictví
Muravecká Jana (OVV) jana.muravecka@pribram.eu 318 402 264 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Vnitřní správa úřadu
 
Němečková Miluše (OVV) miluse.nemeckova@pribram.eu 318 402 217 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Agenda podatelny
Nepor Radomír, Ing. (DÚ) radomir.nepor@pribram.eu 318 402 502 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 261 01 Příbram, 49.690714, 14.011026 Vedoucí oddělení správních činností
Neumanová Jitka (OŽÚ) jitka.neumanova@pribram.eu 318 402 533 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Referent registračního oddělení OŽÚ (písmena A-K)
Nováček Petr, Ing. (SÚÚP) petr.novacek@pribram.eu 318 402 470 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram VIII, Bytíz, Lhota u Příbramě, Občov, Suchodol - Líha, Brod (vč. zahr. kol.)
Novák Jan, Mgr. (DÚ) jan.novak@pribram.eu 318 402 500 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Vedoucí Dopravního úřadu, zkušební komisař
Nováková Věra, DiS. (OSM) vera.novakova@pribram.eu 318 402 523 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690882, 14.011133 Referent pro technicko-hospodářskou činnost
Novotná Barbora (OOA) barbora.novotna@pribram.eu 318 402 589 Generála Tesaříka 19, Příbram I,1. patro, 49.690889, 14.011048 Vydávání občanských průkazů
Novotná-Kuzmová Ivana, Mgr., DiS. (OVV) ivana.novotna-kuzmova@pribram.eu 318 402 220 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706, Vedoucí Odboru vnitřních věcí
Novotný Jan, Mgr. (OŘPD) jan.novotny@pribram.eu 318 402 365 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689352, 14.010695 Vedoucí Odboru řízení projektů a dotací
Nuslová Jana (OSVZ) jana.nuslova@pribram.eu 318 402 324, 730 526 253 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I,1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
 
Ondračková Soňa (OE) sona.ondrackova@pribram.eu 318 402 265 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Oddělení účetní a financování
 
Palivcová Eva (OSH) eva.palivcova@pribram.eu 318 402 553 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 49.690806, 14.010983 Povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, nebo jeho úpravě popř. zrušení připojení, zvláštní užívání komunikace - zřizování vyhrazeného parkování, povolení uzavírky pozemní komunikace, zvláštní užívání komunikace - povolení jízdy samojízdných pracovních strojů, zvláštní užívání komunikace - povolení pro pásová vozidla Armády ČR, zvláštní užívání komunikace - povolování sportovních, kulturních a podobných akcí, zvláštní užívání komunikace - provoz stánků a jiných prodejních nebo podobných zařízení, zvláštní užívání komunikace - umístění inž. sítí, nadzemního nebo podzemního vedení na PK, zvláštní užívání komunikace - umísťování a provozování reklamních zařízení, stanovisko k územním plánům a regulačním plánům, vydávání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení
Patera Jaroslav, DiS. (OSVZ) jaroslav.patera@pribram.eu 318 402 235, 730 526 256 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Pavel Emanuel, JUDr. (OOA) emanuel.pavel@pribram.eu 318 402 570 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vedoucí Odboru občanských agend
Pávková Marta, Bc. (OŠKS) marta.pavkova@pribram.eu 318 402 452, 734 416 276 Tyršova 106, Příbram I, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Výkon státní správy a samosprávy na úseku školství: mateřské školy: metodické poradenství pro školy, poradenská činnost pro rodiče dětí v předškolním vzdělávání, metodické řízení v oblasti primární prevence patologických jevů v mateřských školách, vyřizování podnětů, stížností, petic, výkaznictví
Pavlištová Havlová Markéta, Ing., MBA (OIRM) marketa.pavlistova-havlova@pribram.eu 318 402 550 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, č. dveří 416 vedoucí Odboru investic a rozvoje města
Pazderková Petra, Mgr. (OSH) petra.pazderkova@pribram.eu 318 402 528 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, č. dveří 104 Stanovení dopravního značení (stálé i přechodné), výjimky z dopravního značení
Petáková Jolana (OE) jolana.petakova@pribram.eu 318 402 243 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Mzdové účetnictví
Pfauserová Silvie, Mgr., DiS. (OSVZ) silvie.pfauserova@pribram.eu 318 402 352, 739 680 888 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I,1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Pilíková Marie, PhDr. (OŠKS) marie.pilikova@pribram.eu 775 431 660 Tyršova 106, Příbram I, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Koordinátor inkluze
Plecitá Milena (OSVZ) milena.plecita@pribram.eu 318 402 349, 775 431 659 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník; výkon veřejného opatrovnictví
Pôbiš Vladimír, Ing. (OIRM)

vladimir.pobis@pribram.eu

 

318 402 558 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Technická příprava investic v oboru vodovodů a kanalizací a výkon technického dozoru při realizaci vodohospodářských staveb
Poláková Jaroslava, Ing. jaroslava.polakova@pribram.eu 318 402 225 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689331, 14.010695 Tajemnice
Poslušný Daniel, Mgr., (OIRM) daniel.poslusny@pribram.eu 318 402 567 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, číslo dveří 406 Investiční referent
Pražáková Alena, Ing. (OE) alena.prazakova@pribram.eu 318 402 213 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Vedoucí Oddělení ekonomické a evidence majetku města, rozpočet, pojištění majetku, poskytování příspěvku na výstavbu místní komunikace v Příbrami
Prejzková Lenka, Bc. (OPVZ) lenka.prejzkova@pribram.eu 318 402 301 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Agenda přestupků
Přibylová Helena (DÚ) helena.pribylova@pribram.eu 318 402 508 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Vedení registru řidičů a zajišťování agendy řidičských průkazů; výpis z evidenční karty řidiče; vedení bodového systému; vydání mezinárodního řidičského průkazu
Přibylová Marie, Bc. (OSVZ) marie.pribylova@pribram.eu 318 402 351, 730 526 251 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník - terénní sociální práce; přestupkové řízení na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi; zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
Pružinová Ivana (DÚ) ivana.pruzinova@pribram.eu 318 402 504 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 261 01 Příbram, 49.690714, 14.011026 Administrace výzev k zaplacení určených částek za překročení povolené rychlosti jízdy v obci
Ptáčková Lucie, Bc. (OSVZ) lucie.ptacková@pribram.eu 318 402 291, 778 724 670 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
 
Rejšek Karel, OŽÚ karel.rejsek@pribram.eu 318 402 543, 773 072 443 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Administrativa odboru, organizace trhů, výběr tržních poplatků
Rotterová Ilona, DiS. (OSVZ) ilona.rotterova@pribram.eu 318 402 307, 737 273 155 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Rotterová Sára, Ing. (OSM) sara.rotterova@pribram.eu 318 402 568 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690882, 14.011133 Správa majetku města
Rozmajzl Vladislav (SÚÚP) vladislav.rozmajzl@pribram.eu 318 402 254 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Oddělení územního plánování
Rozšafná Markéta (OVV) marketa.rozsafna@pribram.eu 318 402 321 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Materiálně technické zabezpečení chodu úřadu, provozní správa budov užívaných městským úřadem, rozpočet, ekonomické činnosti odboru
Rychlá Jana (OE) jana.rychla@pribram.eu 318 402 384 Tyršova 108, Příbram I - 2. patro, 49.689338, 14.010695 Rozpočet, zápůjčka z fondu zápůjček (FOZ)
 
Řeháková Petra, Ing. (SÚÚP) petra.rehakova@pribram.eu 318 402 467 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram IX, Dubenec, Dubno, Narysov, Třebsko
Řehková Jaroslava (OOA) jaroslava.rehkova@pribram.eu 318 402 577 Generála Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Hlášení změny trvalého pobytu, Výpisy z informačního systému evidence obyvatel a výpisy údajů z registru obyvatel ze základních registrů, Výpis z Rejstříku trestů, Zrušení trvalého pobytu, Ztráty a nálezy
Řehořová Jana (OSM) jana.rehorova@pribram.eu 318 402 317 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690882, 14.011133 Řešení právních vztahů k nemovitostem
Řezáčová Veronika, Bc. (DÚ) veronika.rezacova@pribram.eu 318 402 569 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Projednávání a rozhodování o přestupcích proti zákonu o silničním provozu, zákonu o silniční dopravě, zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Říčařová Jana (OSM) jana.ricarova@pribram.eu 318 402 339 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 305, 49.690882, 14.011133 Řešení právních vztahů k nemovitostem
 
Sabotová Andrea, Bc. (DÚ) andrea.sabotova@pribram.eu 318 402 511 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690882, 14.011133 Vedoucí oddělení registrace vozidel
Sedláčková Zuzana (DÚ) zuzana.sedlackova@pribram.eu 318 402 507 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690882, 14.011133 Vedoucí oddělení řidičských průkazů
         
Siřinková Martina (DÚ) martina.sirinkova@pribram.eu 318 402 506 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 261 01 Příbram, 49.690714, 14.011026 Upuštění od zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v řízení motorových vozidel; vrácení řidičského oprávnění odňatého z důvodu dosažení 12 bodů; vrácení řidičského oprávnění odňatého z důvodu zdravotní nezpůsobilosti; vrácení řidičského oprávnění odňatého z důvodu zákazu činnosti; vydání označení vozidla praktického lékaře; zahájení provozování taxislužby
Slabyhoudek Pavel (OSVZ) pavel.slabyhoudek@pribram.eu 318 402 287, 775 475 313 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Terénní sociální pracovník SPOD
Sladký Jakub, Bc. (OPVZ) jakub.sladky@pribram.eu 318 402 561 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 vedoucí Oddělení veřejných zakázek
Smolková Lucie (OKM) lucie.smolkova@pribram.eu 318 402 229 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Asistentka starosty
Soukalová Lenka, Mgr. (OOA) lenka.soukalova@pribram.eu

318 402 571,
770 142 773

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, I. patro, dveře č. 216 Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, požární ochrana
Soukup Petr, Mgr. (OIT) petr.soukup@pribram.eu

318 402 598
778 484 112

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I. - suterén, 49.690868, 14.011048 Informatik
Soukupová Ivana (OOA) ivana.soukupova@pribram.eu 318 402 586 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690714, 14.011026 Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel - CRO - občanům, Informace z evidence obyvatel - ostatním subjektům
Soukupová Pavla, Mgr., Bc. (OSM) pavla.soukupova@pribram.eu 318 402 219 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 305,  49.690882, 14.011133 Řešení právních vztahů k nemovitostem
Splítková Zdena, Bc. (OSVZ) zdena.splitkova@pribram.eu 318 402 232, 733 614 461 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010198 Vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Stehlíková Iveta (DÚ) iveta.stehlikova@pribram.eu 318 402 509 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Vedení registru řidičů a zajišťování agendy řidičských průkazů; výpis z evidenční karty řidiče; vedení bodového systému; vydání mezinárodního řidičského průkazu
Stollová Irena (OVV) irena.stollova@pribram.eu 318 402 258 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Agenda podatelny
Stramová Andrea, Mgr. (OŽÚ) andrea.stramova@pribram.eu 318 402 538 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Referent registračního oddělení OŽÚ (písmena L–O)
Strnad Marcel (OŽP) marcel.strnad@pribram.eu 318 402 476 U Nemocnice 19B (naproti KHS),1. patro, 49.691082, 14.010330 Odpadové hospodářství
Sýkorová Kateřina, Bc. (SÚÚP) katerina.sykorova@pribram.eu 318 402 226 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Památková péče
Svajčíková Michaela, Bc. (OSH) michaela.svajcikova@pribram.eu   Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, Speciální stavební úřad - silniční
Sztachová Růžena, Ing. (OŽÚ) ruzena.sztachova@pribram.eu 318 402 535 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Vedoucí - Oddělení registrační OŽÚ, registrace (písmena L-O)
 
Šampalíková Ivana (DÚ) ivana.sampalikova@pribram.eu 318 402 513 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Registrační úkony v centrálním registru vozidel
Ševr Vlastimil, Bc. (MKC Příbram) vlastimil.sevr@pribram.eu 601 127 200 Příbram I, Špitálská 18 Vedoucí Městského kulturního centra Příbram
Šimková Ivana (OSVZ) ivana.simkova@pribram.eu 318 402 347, 775 475 316 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Škubalová Radka, Mgr. (OPVZ) radka.skubalova@pribram.eu 318 402 367 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek
Škvor Filipová Monika (SÚÚP) monika.filipova@pribram.eu 318 402 200 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Oddělení územního plánování
Šnajdr Richard, Bc. (OŽÚ) richard.snajdr@pribram.eu 318 402 541, 731 324 282 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Provádění kontrol podnikatelů
Šnajdrová Radka, Ing. (DÚ) radka.snajdrova@pribram.eu 318 402 524 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Projednávání a rozhodování o přestupcích proti zákonu o silničním provozu, zákonu o silniční dopravě, zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Štiková Jana (MěRK) jana.stikova@mesto-pribram.cz 318 629 815, 318 498 294, 318 498 299 Čs. armády 5, Příbram IV, 49.691353, 14.002893 Technická správa bytového fondu. Správa majetku obce na úseku služeb spojených s nájmem bytů a nebytových prostor
Štiková Pavla, Bc., DiS. (OSVZ) pavla.stikova@pribram.eu 318 402 216, 778 451 501 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník v systému prostupného bydlení
Štilipová Olga (OE) olga.stilipova@pribram.eu 318 402 214, 318 633 763 Tyršova 108, Příbram I, 2.patro, 49.689338, 14.010695 Vedoucí - oddělení účetní a financování
Štochlová Venuše, Ing. (OE) venuse.stochlova@pribram.eu 318 402 207 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Vedoucí Odboru ekonomického
Šťastná Věra, Ing. (OVV) vera.stastna@pribram.eu 318 402 258, 318 402 211 Tyršova 108, Příbram I., 49.689324, 14.010706 Poskytování informací z centrální spisovny MěÚ Příbram, agenda podatelny, spisovna MěÚ, spisovna Stavebního úřadu, ukládání, vyřazování a skartace dokumentů
Švehla Petr (OIRM)   318 402 596, 731 609 924 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690861, 14.011090 Údržba
Švehlová Eva, DiS.(tisková mluvčí) eva.svehlova@pribram.eu 318 402 240 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689338, 14.010695 Tisková mluvčí
 
Termerová Jana, Bc. (DÚ) jana.termerova@pribram.eu 318 402 526, 730 182 859 Tyršova 106, Příbram I, 2. patro, dveře č. 9 Projednávání a rozhodování o přestupcích na úseku měření rychlosti
Tesařová Alena, Bc. (OPVZ) alena.tesarova@pribram.eu 318 402 215 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Agenda přestupků
Tichá Jana (OPVZ) jana.ticha@pribram.eu 318 402 363 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Odbor práva a veřejných zakázek
Tóthová Michaela (MKC Příbram) michaela.tothova@pribram.eu 770 136 858 Příbram I, Špitálská 18 Městské kulturní centrum Příbram
Trčková Marcela (OE) marcela.trckova@pribram.eu 318 402 364 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Evidence a vymáhání pohledávek včetně jejich splátek mimo pohledávek evidovaných MěRK, vydávání potvrzení o zaplacení bytu a podklady pro MěRK k výmazu zástavního práva.
Trčková Marie (OVV)   318 402 310 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Doručování písemností
Trčková Šárka (SOKVA) sarka.trckova@pribram.eu 318 402 455 Příkopy 105, Příbram I,1. patro, 49.690578, 14.010597 Samostatné oddělení kontroly a vnitřního auditu
Tůmová Alena (MěRK) alena.tumova@mesto-pribram.cz 318 629 815, 318 498 294 Čs. armády 5, Příbram IV, 49.691353, 14.002893 Hospodaření s nebytovými fondy, správa nebytových prostor
 
Vacková Barbora, Mgr. (OSVZ) barbora.vackova@pribram.eu 318 402 250 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Referent územní samosprávy
Vacková Jitka (OSVZ) jitka.vackova@pribram.eu 318 402 251, 731 609 929 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník - terénní sociální práce; Domy s pečovatelskou službou (příjem žádostí); výkon veřejného opatrovnictví
Vašková Marika, Ing. (OOA) marika.vaskova@pribram.eu 318 402 583 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Ověřování pravosti podpisu na listině – legalizace, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace, výpis z Rejstříku trestů CzechPOINT, identifikace fyzické osoby
Vaverka Vojtěch, Bc. (SÚÚP) vojtech.vaverka@pribram.eu 318 402 238 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Vedoucí Oddělení územního plánování
Vaverková Žaneta, Mgr. (OSM) zaneta.vaverkova@pribram.eu 318 402 297 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690882, 14.011133 Vedoucí Odboru správy majetku
Vavroušková Ruth, DiS. (DÚ) ruth vavrouskova@pribram.eu 318 402 515 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Technická způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla; technická způsobilost jednotlivě přestavěného vozidla; vyřazení vozidla z registru vozidel; schválení výcvikového vozidla
Veselková Ivana (OPVZ) ivana.veselkova@pribram.eu 318 402 315 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Agenda přestupků
Vilímková Alena (OŽP) alena.vilimkova@pribram.eu 318 402 480 U Nemocnice 19B (naproti KHS), 1. patro, 49.691082, 14.010330 Rybářství a myslivost
Vívodová Marcela (OOA) marcela.vivodova@pribram.eu 318 402 587 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vedoucí Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
Vlčková Dagmar, Ing. (OIRM) dagmar.vlckova@pribram.eu 318 402 522, 778 736 380 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Technická příprava investic v oboru vodovodů a kanalizací a výkon technického dozoru při realizaci vodohospodářských staveb
 
Vojířová Ivana (OOA) ivana.vojirova@pribram.eu 318 402 582 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I - 1. patro, 49.690889, 14.011048 Agenda úmrtí, výpis z Rejstříku trestů
Vondrušková Klára, PhDr. Bc. (OSVZ) klara.vondruskova@pribram.eu 318 402 260, 733 691 378 náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Vedoucí Oddělení sociální prevence a kurately
Vrba Vladimír, Ing. (SÚÚP) vladimir.vrba@pribram.eu 318 402 460, fax: 318 628 016 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování
Vrbová Iva (OVV) iva.vrbova@pribram.eu

318 402 224

 

Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Agenda personální, vzdělávání, agenda shromažďování dle zákona o právu shromažďovacím
 
Wagnerová Daniela, DiS. (OŽP) daniela.wagnerova@pribram.eu 318 402 485 U Nemocnice 19B (naproti KHS) - 1. patro, 49.691082, 14.010330 Sadovník
Walenka Petr, Ing. (OŽP) petr.walenka@pribram.eu 318402474, fax: 318 402 475 U Nemocnice 19B (naproti KHS) - 1. patro, 49.691082, 14.010330 Vedoucí Odboru životního prostředí
Winterová Iveta (OE) iveta.winterova@pribram.eu 318 402 353 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Evidence majetku města
 
Zajíček Marián (DÚ) marian.zajicek@pribram.eu 318 402 517 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Technická způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla; technická způsobilost jednotlivě přestavěného vozidla; vyřazení vozidla z registru vozidel; schválení výcvikového vozidla
Zábojníková Lenka (DÚ) lenka.zabojnikova@pribram.eu 318 402 514 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Registrační úkony v centrálním registru vozidel
Zelenková Ivana (OE) mailto:ivana.zelenkova@pribram.eu 318 402 263 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Účetnictví
Zemek Martin (OVV)   318 402 217 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689338, 14.010695 Doručování písemností
Zemková Ludmila (MěRK) ludmila.zemkova@mesto-pribram.cz 318 629 815, 318 498 295 Čs. armády 5, Příbram IV, 49.691353, 14.002893 Hospodářsko-správní činnost, evidence žádostí o sociální byty, bytová komise
Ziopulosová Helena (OOA) helena.ziopulosova@pribram.eu 318 402 580 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vedoucí Oddělení matriky, obřadů a slavností
Žďánská Simona, Ing. (OSH) simona.zdanska@pribram.eu 318 402 525 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 49.690806, 14.010983 Opravy místních komunikací, jejich součástí a příslušenství


Počet zobrazení: 247036 | Aktualizováno: 07. 06. 2021