Kontakty MěÚ

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I.
IČO: 00243132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
Číslo účtu: 19-521689309/0800
Tel: +420 318 402 211, +420 318 402 210
Fax: +420 318 631 014
E-mail: e-podatelna@pribram.eu 
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrquSeznam pracovníků Městského úřadu Příbram

Jméno E-mail Telefon
Ambrušová Jaroslava (OE) jaroslava.ambrusova@pribram.eu 318 402 230
Andreášová Hana (SÚÚP) hana.andreasova@pribram.eu 318 402 461
Bambas Zdeněk (OIT) zdenek.bambas@pribram.eu 318 402 598

Baráková Jana (OOA)

jana.barakova@pribram.eu 318 402 591, fax: 318 402 592
Bartoš Přemek, Ing. (SÚÚP) premek.bartos@pribram.eu

318 402 460, fax: 318 628 016

Benešová Dana (OIRM) dana.benesova@pribram.eu 318 402 557
Benešová Markéta (OŠKS) marketa.benesova@pribram.eu 318 402 299, 731 609 918
Beran Petr (OIRM)   318 402 596
Bílek Petr, Ing. (OŽP) petr.bilek@pribram.eu 318 402 481
Buchalová Dana, Ing. (SÚÚP) dana.buchalova@pribram.eu 318 402 468
Buchová Radka, Bc. (SOSH) radka.buchova@pribram.eu 318 402 574
Buraltová Jitka (OKM) jitka.buraltova@pribram.eu, kahan@pribram.eu 318 402 281
Bureš Pavel, Ing. (OIRM) pavel.bures@pribram.eu 318 402 559
Burešová Petra (OŘPD) petra.buresova@pribram.eu 318 402 242
Burian Petr, Bc. (OIRM)  

318 402 596,
731 609 925

Čapková Hana (OOA) hana.capkova@pribram.eu 318 402 590
Černá Eva, Ing. (OIRM) eva.cerna@pribram.eu 318 402 560
Černá Vladimíra (OE) vladimira.cerna@pribram.eu 318 402 241
Černíková Jana, DiS. (OSVZ) jana.cernikova@pribram.eu 318 402 288, 775 475 314
Černohorská Iva (OVV) iva.cernohorska@pribram.eu 318 402 332
Drozen Jan, Ing. (OIT) jan.drozen@pribram.eu 318 402 599
Drozenová Dagmar (OPVZ) dagmar.drozenova@pribram.eu 318 402 563
Dřinková Kristýna, Bc. (OŽÚ) kristyna.drinkova@pribram.eu 318 402 540
Dubcová Jiřina, Ing. (SOKVA) jirina.dubcova@pribram.eu 318 402 456
Dubovský Miloš, Ing. (OŽP) milos.dubovsky@pribram.eu 318 402 482
Dvořáčková Vilma, Bc. (OE) vilma.dvorackova@pribram.eu 318 402 218
Eberlová Ilona (SOSH) ilona.eberlova@pribram.eu 318 402 552
Enenkelová Lea, Ing. (OŠKS) lea.enenkelova@pribram.eu 318 402 451, 734 174 074
Fára Luděk, PhDr. (OSVZ) ludek.fara@pribram.eu 318 402 249
Fárová Jana, Ing. (DÚ) jana.farova@pribram.eu 318 402 503, fax: 318 402 519
Fiebigerová Radka (OKM) radka.fiebigerova@pribram.eu 318 402 545
Filipová Markéta, Mgr. (OSVZ) marketa.filipova@pribram.eu 318 402 333, 775 475 311
Foldynová Zuzana (DÚ) zuzana.foldynova@pribram.eu 318 402 501
Grimová Lenka (OE) lenka.grimova@pribram.eu 318 402 575
Gyárfás Jan (OIRM) jan.gyarfas@pribram.eu 318 402 551, 770 102 539
Hálová Libuše (OIRM) libuse.halova@pribram.eu 318 402 576
Handlová Libuše, Bc. (OŽÚ) libuse.handlova@pribram.eu 318 402 542
Hauptmann Ota, Ing. (OŽÚ) ota.hauptmann@pribram.eu 318 402 530
fax: 318 402 532
Havlíková Kateřina, Ing. (OŽÚ) katerina.havlikova@pribram.eu 318 402 537
Holá Věra, Mgr. (OŠKS) vera.hola@pribram.eu 318 402 454, 734 416 277                        
Horek Vladimír, Ing. (OIRM) vladimir.horek@pribram.eu 318 402 556
Houdek Jaroslav, Ing. (OSM) jaroslav.houdek@pribram.eu 318 402 567
Hrdinová Veronika, Dis. (OŽÚ) veronika.hrdinova@pribram.eu 318 402 536
Hrdličková Jana (DÚ) jana.hrdlickova@pribram.eu 318 402 585
Janíková Jana (OŘPD) jana.janikova@pribram.eu 318 402 221
Janoušková Dagmar (OŠKS) dagmar.janouskova@pribram.eu 318 402 292, 775 475 312     
Jobová Dita, DiS. (SÚÚP) dita.jobova@pribram.eu 318 402 300
 
Kadlecová Simona (DÚ) simona.kadlecova@pribram.eu 318 402 564
Kalátová Alena, Bc. (DÚ) alena.kalatova@pribram.eu 318 402 510
Karasová Blanka (OOA) blanka.karasova@pribram.eu 318 402 588
Karnetová Verona, Mgr. (OSVZ) verona.karnetova@pribram.eu 318 402 266, 775 475 312
Kesslová Dagmar, Ing. (OSM) dagmar.kesslova@pribram.eu 318 402 529
Klečka Ondřej, Mgr. (SÚÚP) ondrej.klecka@pribram.eu 318 402 555
Knapová Hana (DÚ) hana.knapova@pribram.eu 318 402 453
Kňazová Marcela (OSVZ) marcela.knazova@pribram.eu 318 402 286, 730 526 252
Kocmánková Markéta (DÚ) marketa.kocmankova@pribram.eu 318 402 516
Kolářová Lada, DiS. (OSVZ) lada.kolarova@pribram.eu 318 402 350
Kolingerová Alena (OE) alena.kolingerova@pribram.eu 318 402 341
Königsmarková Tereza, DiS. (OSVZ) tereza.konigsmarkova@pribram.eu 318 402 266
Kortusová Helena, Bc. (OŽP) helena.kortusova@pribram.eu 318 402 475
Kostková Kateřina (OSM) katerina.kostkova@pribram.eu 318 402 521
Kotková Denisa, Bc. (DÚ) denisa.kotkova@pribram.eu 318 402 515
Koudelová Dana, DiS. (OSVZ) dana.koudelova@pribram.eu 318 402 211
Koudelová Lenka (OŠKS) lenka.koudelova@pribram.eu 318 402 381, 800 555 600
Kovalčíková Michaela, Bc. (OIRM) michaela.kovalcikova@pribram.eu 318 402 408, 734 395 861
Kozlová Kateřina (OE) katerina.kozlova@pribram.eu 318 402 385
Kramperová Petra, Bc. (OPVZ) petra.kramperova@pribram.eu 318 402 361
Kreisslová Ivana (OŠKS) ivana.kreisslova@pribram.eu 318 402 381
Kreuzová Martina, DiS. (OSVZ) martina.kreuzova@pribram.eu 318 402 234, 775 475 315
Krnáč Jan (OOA) jan.krnac@pribram.eu 318 402 571
Krnáčová Lada, Ing. (OŽP) lada.krnacova@pribram.eu 318 402 478
Kroupa Jiří (OIRM)   318 402 596
Křivánek Milan, Ing. (SÚÚP) milan.krivanek@pribram.eu 318 402 466
Křížek Zdeněk (DÚ) zdenek.krizek@pribram.eu 318 402 505
Kubínová Věra (OKM) vera.kubinova@pribram.eu 318 402 256
Kučerová Zuzana, Bc. (OKM) zuzana.kucerova@pribram.eu 318 402 319
Kuglerová Miloslava (OVV) miloslava.kuglerova@pribram.eu 318 402 223
Kunová Hana (SÚÚP) hana.kunova@pribram.eu 318 402 471
Kuropčáková Michaela, Bc. (DÚ) michaela.kuropcakova@pribram.eu 318 402 512
Ladrová Pavla (OSVZ) pavla.ladrova@pribram.eu 318 402 259, 730 526 257
Lachmanová Marika, MVDr. (OŽP) marika.lachmanova@pribram.eu 318 402 479
Linhartová Lenka (OE) lenka.linhartova@pribram.eu 318 402 575
Levanti Hana Marie, Mgr. (OPVZ) hana.levanti@pribram.eu 318 402 561
Lišková Jiřina, Bc. (OSVZ) jirina.liskova@pribram.eu 318 402 335, 730 526 255
Lukešová Tereza, Bc. (OSVZ) tereza.lukesova@pribram.eu 318 402 236, 775 431 658
Lukšan David (OIRM) david.luksan@pribram.eu 318 402 566
Máchová Dana, Bc. (OOA) dana.machova@pribram.eu 318 402 572, 724 178 196, fax: 318 402 573
Máchová Lucie, Mgr. (OSVZ) lucie.machova@pribram.eu 770 142 769
Makošová Ivana (OVV) ivana.makosova@pribram.eu 318 402 237
Makovičková Vladimíra, Bc. (OŽÚ) vladimira.makovickova@pribram.eu 318 402 547
Malý Jaroslav, Ing. arch. (OIRM) jaroslav.maly@pribram.eu 318 402 595
Marková Jana (OOA) jana.markova@pribram.eu 318 402 565
Matějková Kateřina (OOA) katerina.matejkova@pribram.eu 318 402 583
Milec Petr, Ing. (OŽP) petr.milec@pribram.eu 318 402 477
Minář David (OIT, DÚ) david.minar@pribram.eu 318 402 597
Morová Renata (OOA) renata.morova@pribram.eu 318 402 584
Mrázová Jana, DiS. (OŽÚ) jana.mrazova@pribram.eu 318 402 543
Mrkáčková Hana, Ing. (OŽP) hana.mrkackova@pribram.eu 318 402 484
Mudrová Bohumila, Bc. (OSVZ) bohumila.mudrova@pribram.eu 318 402 316, 603 876 800
Muravecká Jana (OVV) jana.muravecka@pribram.eu 318 402 264

Němečková Miluše (OVV)

miluse.nemeckova@pribram.eu  318 402 217
Nepor Radomír, Ing. (DÚ) radomir.nepor@pribram.eu 318 402 502
Neumanová Jitka (OŽÚ) jitka.neumanova@pribram.eu 318 402 533
Nováček Petr, Ing. (SÚÚP) petr.novacek@pribram.eu 318 402 470
Novák Jan, Mgr. (DÚ) jan.novak@pribram.eu 318 402 500
Nováková Věra, DiS. (OSM) vera.novakova@pribram.eu 318 402 523
Novotná Barbora (OOA) barbora.novotna@pribram.eu 318 402 589
Novotná-Kuzmová Ivana, Mgr., DiS. (OVV) ivana.novotna-kuzmova@pribram.eu 318 402 220
Novotný Jan, Mgr. (OŘPD) jan.novotny@pribram.eu 318 402 365
Nuslová Jana (OSVZ) jana.nuslova@pribram.eu 318 402 324, 730 526 253
Ondračková Soňa (OE) sona.ondrackova@pribram.eu 318 402 265
Palivcová Eva (SOSH) eva.palivcova@pribram.eu 318 402 553
Patera Jaroslav, DiS. (OSVZ) jaroslav.patera@pribram.eu 318 402 235, 730 526 256
Pavel Emanuel, JUDr. (OOA) emanuel.pavel@pribram.eu 318 402 570
Pávková Marta, Bc. (OŠKS) marta.pavkova@pribram.eu 318 402 452, 734 416 276
Petáková Jolana (OE) jolana.petakova@pribram.eu 318 402 243
Pilíková Marie, PhDr. (OŠKS) marie.pilikova@pribram.eu 775 431 660
Pláteníková Jitka (OVV) jitka.platenikova@pribram.eu 318 402 211 (ústředna),
318 625 472,
fax 318 631 014
Plecitá Milena (OSVZ) milena.plecita@pribram.eu 318 402 349, 775 431 659
Poláková Jaroslava, Ing. (tajemnice) jaroslava.polakova@pribram.eu 318 402 225
Pražáková Alena, Ing. (OE) alena.prazakova@pribram.eu 318 402 213
Prejzková Lenka (OPVZ) lenka.prejzkova@pribram.eu 318 402 301
Přibylová Helena (DÚ) helena.pribylova@pribram.eu 318 402 508
Přibylová Marie, Bc. (OSVZ) marie.pribylova@pribram.eu 318 402 351, 730 526 251
Průša Ladislav (OŽP) ladislav.prusa@pribram.eu 318 402 483
Pružinová Ivana (DÚ) ivana.pruzinova@pribram.eu 318 402 514
Puškár Šimon, Bc. (OSVZ) simon.puskar@pribram.eu 318 402 267, 739 680 889
Radilová Renata, DiS. (OSVZ) renata.radilova@pribram.eu 318 402 352, 739 680 888
Rejšek Karel, OŽÚ karel.rejsek@pribram.eu 318 402 543
Rotterová Ilona, DiS. (OSVZ) ilona.rotterova@pribram.eu 318 402 307, 737 273 155
Rotterová Sára, Ing. (OSM) sara.rotterova@pribram.eu 318 402 568
Rozmajzl Vladislav (SÚÚP) vladislav.rozmajzl@pribram.eu 318 402 254
Rozšafná Markéta (OVV) marketa.rozsafna@pribram.eu 318 402 321
Rychlá Jana (OE) jana.rychla@pribram.eu 318 402 384
Řeháková Petra, Ing. (SÚÚP) petra.rehakova@pribram.eu 318 402 467
Řehková Jaroslava (OOA) jaroslava.rehkova@pribram.eu 318 402 577
Řehořová Jana (OSM) jana.rehorova@pribram.eu 318 402 317
Říčařová Jana (OSM) jana.ricarova@pribram.eu 318 402 339
Sabotová Andrea, Bc. (DÚ) andrea.sabotova@pribram.eu 318 402 511
Sedláčková Zuzana (DÚ) zuzana.sedlackova@pribram.eu 318 402 507
Siřinková Martina (DÚ) martina.sirinkova@pribram.eu 318 402 506
Slabyhoudek Pavel (OSVZ) pavel.slabyhoudek@pribram.eu 318 402 287, 775 475 313
Smolková Lucie (OKM) lucie.smolkova@pribram.eu 318 402 229
Soukupová Ivana (OOA) ivana.soukupova@pribram.eu 318 402 586
Splítková Zdena, Bc. (OSVZ) zdena.splitkova@pribram.eu 318 402 232, 733 614 461
Stachová Tereza (OVV)   318 625 915
Stehlíková Iveta (DÚ) iveta.stehlikova@pribram.eu 318 402 509
Stehlíková Marie (OŽÚ) marie.stehlikova@pribram.eu 318 402 534
Stramová Andrea, Mgr. (OŽÚ) andrea.stramova@pribram.eu 318 402 538
Stránská Nikola, Ing. (OŘPD) nikola.stranska@pribram.eu 318 402 366
Strnad Marcel (OŽP) marcel.strnad@pribram.eu 318 402 476
Sýkorová Kateřina, Bc. (SÚÚP) katerina.sykorova@pribram.eu 318 402 226
Sztachová Růžena, Ing. (OŽÚ) ruzena.sztachova@pribram.eu 318 402 535
Šafandová Martina, Ing. (DÚ) martina.safandova@pribram.eu 318 402 569
Šampalíková Ivana (DÚ) ivana.sampalikova@pribram.eu 318 402 513
Ševr Vlastimil, Bc. (OŠKS) vlastimil.sevr@pribram.eu 318 402 298, 733 691 377
Šimková Ivana (OSVZ) ivana.simkova@pribram.eu 318 402 347, 775 475 316
Škubalová Radka, Mgr. (OPVZ) radka.skubalova@pribram.eu 318 402 367
Škvor Filipová Monika (SÚÚP) monika.filipova@pribram.eu 318 402 200
Šmatláková Iva, Mgr. (OSVZ) iva.smatlakova@pribram.eu 318 402 234
Šnajdr Richard, Bc. (OŽÚ) richard.snajdr@pribram.eu 318 402 541
Šnajdrová Radka, Ing. (DÚ) radka.snajdrova@pribram.eu 318 402 524
Špryslová Jitka, Bc. (DÚ) jitka.spryslova@pribram.eu

318 402 526

Štáhlová Kateřina, Mgr. (OSVZ) katerina.stahlova@pribram.eu 318 402 233
Štěrbová Zuzana, Ing. (SOSH) zuzana.sterbova@pribram.eu 318 402 554
Štiková Jana (MěRK) jana.stikova@mesto-pribram.cz 318 629 815, 318 498 294, 318 498 299
Štiková Pavla, Bc., DiS. (OSVZ) pavla.stikova@pribram.eu 318 402 216, 778 451 501
Štilipová Olga (OE) olga.stilipova@pribram.eu 318 402 214, 318 633 763
Štochlová Venuše, Ing. (OE) venuse.stochlova@pribram.eu 318 402 207
Štufka Milan, Ing. (OIRM) milan.stufka@pribram.eu 318 402 550, 778 724 670
Šťastná Věra, Ing. (OVV) vera.stastna@pribram.eu 318 402 258, 318 402 211
Švehla Petr (OIRM)   318 402 596,
731 609 924
Švehlová Eva, DiS.(tisková mluvčí) eva.svehlova@pribram.eu 318 402 240
Tesařová Alena, Bc. (OPVZ) alena.tesarova@pribram.eu 318 402 215
Tichá Jana (OPVZ) jana.ticha@pribram.eu 318 402 363
Tomšovská Helena (SÚÚP) helena.tomsovska@pribram.eu 318 402 462
Tóthová Michaela (OŠKS) michaela.tothova@pribram.eu 318 402 360, 770 136 858  
Toužimská Jitka (OŽÚ) jitka.touzimska@pribram.eu 318 402 539
Trčková Marcela (OE) marcela.trckova@pribram.eu 318 402 364
Trčková Marie (OVV)   318 402 310
Trčková Šárka (SOKVA) sarka.trckova@pribram.eu 318 402 455
Třešňák Radek (OIRM) radek.tresnak@pribram.eu 318 402 558
Tůmová Alena (MěRK) alena.tumova@mesto-pribram.cz 318 629 815, 318 498 294
Uhlířová Eva (OOA) eva.uhlirova@pribram.eu 318 402 582
Vacínová Lenka, Ing. (SÚÚP) lenka.vacinova@pribram.eu 318 402 462
Vacková Barbora (OSVZ) barbora.vackova@pribram.eu 318 402 250
Vacková Jitka (OSVZ) jitka.vackova@pribram.eu 318 402 251, 731 609 929
Vaněčková Marie (OSM) marie.vaneckova@pribram.eu 318 402 219
Vašková Marika, Ing. (OOA) marika.vaskova@pribram.eu 318 402 583
Vaverka Vojtěch, Bc. (SÚÚP) vojtech.vaverka@pribram.eu 318 402 238
Vaverková Žaneta, Bc. (OSM) zaneta.vaverkova@pribram.eu 318 402 297
Velas Pavel (DÚ) pavel.velas@pribram.eu 318 402 504
Veselková Ivana (OPVZ) ivana.veselkova@pribram.eu 318 402 315
Vilímková Alena (OŽP) alena.vilimkova@pribram.eu 318 402 480
Vívodová Marcela (OOA) marcela.vivodova@pribram.eu 318 402 587
Vlčková Dagmar, Ing. (OIRM) dagmar.vlckova@pribram.eu 318 402 522,
778 736 380
Vlasáková Alena, Mgr. (SÚÚP) alena.vlasakova@pribram.eu 318 402 464
Vojířová Ivana (OOA) ivana.vojirova@pribram.eu 318 402 582
Vondrušková Klára, PhDr. Bc. (OSVZ) klara.vondruskova@pribram.eu 318 402 260, 733 691 378
Vrba Vladimír, Ing. (SÚÚP) vladimir.vrba@pribram.eu 318 402 469
Vrbová Iva (OVV) iva.vrbova@pribram.eu 318 402 224
Wagnerová Daniela, DiS. (OŽP) daniela.wagnerova@pribram.eu

318 402 485 

Walenka Petr, Ing. (OŽP) petr.walenka@pribram.eu

318 402 474
fax: 318 402 475

Walenková Stanislava (OKM) stanislava.walenkova@pribram.eu

318 402 346 

Winterová Iveta (OE) iveta.winterova@pribram.eu 318 402 353
Zajíček Marián (DÚ) marian.zajicek@pribram.eu

318 402 517

Zábojníková Lenka (DÚ) lenka.zabojnikova@pribram.eu 318 402 514
Zelenková Ivana (OE) mailto:ivana.zelenkova@pribram.eu 318 402 263
Zemek Martin (OVV)   318 402 210
Zemková Ludmila (MěRK) ludmila.zemkova@mesto-pribram.cz 318 629 815, 318 498 295
Ziopulosová Helena (OOA) helena.ziopulosova@pribram.eu 318 402 580
Žďánská Simona, Ing. (SOSH) simona.zdanska@pribram.eu 318 402 525

 Počet zobrazení: 166531 | Aktualizováno: 06. 01. 2017